Środki zaradcze zmierzające do ochrony atmosfery

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zaradcze zmierzające do ochrony atmosfery - strona 1

Fragment notatki:

ŚRODKI ZARADCZE ZMIERZAJĄCE DO OCHRONY ATMOSFERY.   Anglia - obecnie obowiązująca ustawa pod nazwą The New Clean Air Bill jest udoskonalonym i  poszerzonym wydaniem poprzednich. Ustawa o ochronie powietrza podaje dopuszczalne emisje  zanieczyszczeń przez poszczególne źródła, określa dokładnie typy zakładów przemysłowych, których  budowa i uruchamianie jest uzależnione od zgody właściwych władz, wyznacza strefy ochronne i  tzw.: strefy bezdymne.   Na prawodawstwie angielskim wzorowane są przepisy wydawane w innych krajach, np.: w Indiach,  Australii, RPA.   W Polsce ustawa o ochronie powietrza obowiązuje od 1966 roku. Do tej pory wydano na jej podstawie  szereg zarządzeń wykonawczych zmierzających do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia powietrza.  Bardziej radykalną poprawę jakości powietrza można uzyskać poprzez sukcesywna zmniejszanie  istniejącego już stanu zanieczyszczenia oraz poprzez niedopuszczanie do powstawania nowych źródeł  zagrożenia.  Ograniczenie emisji w Polsce jest realizowane, podobnie jak w innych krajach, poprzez instalację  urządzeń odpylających, zmianę technologii produkcji, eliminację paliwa stałego, ograniczenie spalin  samochodowych oraz poprzez podejmowanie prac naukowo - badawczych zmierzających do  opanowania emisji związków siarki stanowiących poważne zagrożenie atmosfery.  Zapobieganie powstawaniu dalszych źródeł zagrożenia jest możliwe, jeśli przy lokalizowaniu nowych  inwestycji, zwłaszcza przemysłu chemicznego, rozważy się szczegółowo ilość emitowanych  zanieczyszczeń i metody ich oczyszczania oraz nieuniknione ujemne skutki oddziaływania na  środowisko przyrodnicze. Racjonalne rozmieszczenie obiektów przemysłowych zależy w dużej mierze  od regionalnych komisji planowania. Wydaje się więc celowe, aby w komisjach pracowali także  specjaliści od zagadnień ochrony środowiska. Tego rodzaju specjalistów kształci się obecnie w  Szwecji.     ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz