pytania z egzaminu z atmosfery

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z egzaminu z atmosfery - strona 1 pytania z egzaminu z atmosfery - strona 2

Fragment notatki:

Atmosfera
1. Atmosfera Ziemska to 2. Atmosfera Ziemska dzieli się na 3. Powietrze to 4. Największy procentowy udział w powietrzu mają 5. Zanieczyszczeniem powietrza nazywamy 6. Główne rodzaje zanieczyszczeń 7. Naturalne źródła zanieczyszczenia powietrza to 8. Do naturalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza należą 9. Zanieczyszczenia występujące jako ciała stałe są to 10. Zanieczyszczenia występujące jako ciała gazowe są to 11. Do najważniejszych zanieczyszczeń antropogenicznych możemy zaliczyć 12. Z naturalnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery emitowanie są 13. Źródła antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza to 14. Źródła antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza możemy podzielić na 15. Przemysłowe zanieczyszczenia powietrza to zanieczyszczenia powstałe w 16. Komunalne zanieczyszczenia powietrza to zanieczyszczenia powstałe w 17. Komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza to zanieczyszczenia powstałe w 18. Energetyczne zanieczyszczenia powietrza to zanieczyszczenia powstałe w 19. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza mogą mieć charakter 20. Przykładem punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza jest 21. Przykładem linowych źródeł zanieczyszczenia powietrza są 22. Zjawiska towarzyszące zanieczyszczeniu atmosfery to 23. Smog to 24. Wyróżniamy następujące rodzaje smogu 25. Kwaśne deszcze to 26. Kwaśnych deszczach możemy mówić gdy jego odczyn jest 27. Naturalne pH deszczu może sięgać nawet do około 28. Ozonosfera to 29. Pod pojęciem dziura ozonowa rozumiemy 30. Główną przyczyną powstawania dziury ozonowej są substancje przedostające się do atmosfery w wyniku gospodarczej działalności człowieka następujące substancje 31. Efekt cieplarniany to 32. Do najważniejszych gazów szklarniowych należą 33. Na Dolnym Śląsku największą emisję zanieczyszczeń gazowych odnotowano w powiatach 34. Na Dolnym Śląsku najniższą emisję zanieczyszczeń gazowych odnotowano w powiatach 35. Na Dolnym Śląsku największą emisję zanieczyszczeń pyłowych odnotowano w powiatach 36. Na Dolnym Śląsku najniższą emisję zanieczyszczeń pyłowych odnotowano w powiatach 37. W przeciągu ostatnich 15 latach w Polsce obserwuje się 38. Przez ochronę atmosfery rozumiemy 39. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych uzyskuje się w wyniku 40. Do oczyszczania gazów z substancji toksycznych lub uciążliwych dla środowiska wykorzystuje się 41. Ograniczenie emisji pyłów następuje przez 42. Znane Ci Urządzenie odpylające to 43. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze środków komunikacji można 44. Smog fotochemiczny charakteryzuje się 45. Smog chemiczny charakteryzuje się
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz