ochrona środowiska - powietrze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona środowiska - powietrze - omówienie  - strona 1 ochrona środowiska - powietrze - omówienie  - strona 2 ochrona środowiska - powietrze - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

POWIETRZE
1. Atmosfera Ziemska to
- gazowa powłoka otaczająca planetę.
- niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. 2. Atmosfera Ziemska dzieli się na
(przestrzeń kosmiczna) jonosfera (85 - 2000 km)zawiera duże ilości jonów i swobodnych elektronów, powstających na skutek jonizacji cząsteczek gazu atmosferycznego pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz nadfioletowego promieniowania słonecznego. Wraz z wysokością zmieniają się czynniki jonizacyjne oraz skład chemiczny i gęstość gazu atmosferycznego, dlatego też w jonosferze wyróżnić można kilka warstw różniących się zawartością elektronów w jednostce objętości. W jonosferze następuje załamywanie, odbijanie, pochłanianie i polaryzacja fal radiowych; zaburzenia w jonosferze wywołują zakłócenia w łączności radiowej
egzosfera (500 - 2000 km) - brak tlenu; słabe oddziaływanie grawitacyjne; zewnętrzna warstwa atmosfery Ziemi. Egzosfera zwana jest inaczej sferą rozpraszania, sferą dyssypacji. Dolna granica egzosfery rozpoczyna się powyżej 600 km, natomiast jej zewnętrzna, górna granica jest określona na około 2 tysięcy km. Powyżej tej wysokości rozpoczyna się otwarta przestrzeń kosmiczna. Temperatura w egzosferze zbliżona jest do ok. -270°C.Gazy tworzące egzosferę są bardzo rozrzedzone, ich pojedyncze cząsteczki poruszają się z dużymi prędkościami nie zderzając się ze sobą. Skutkiem tego jest uwalnianie się pojedynczych cząstek (szczególnie wodoru i helu) i ich ucieczka w przestrzeń międzyplanetarną
termosfera (85 - 500 km)- nie rozchodzą się w niej fale dźwiękowe i magnetyczne;warstwa atmosfery ziemskiej na wysokości ok. 500-600 km, położona nad mezosferą i pod egzosferą; w termosferze temperatura wzrasta wraz z wysokością do 1500-2000K w górnej granicy wskutek pochłaniania nadfioletowej części widma promieniowania słonecznego; głównym składnikiem termosfery jest tlen atomowy;
mezosfera (50 - 85 km) - charakteryzuje się temperaturą od 0 do -70°C ;warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca się na wysokości od 45-50 km do 80-85 km, w której temperatura powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości (od ok. 0oC do ok. -70oC).W pobliżu jej górnej granicy czasami w nocy można zaobserwować tzw. "obłoki świecące", inaczej "obłoki srebrzyste". Ciśnienie poniżej 1hPa. Mezosfera leży między stratosferą, a termosferą. stratosfera (12 - 50 km) - stała wysokość oraz wzrost temperatury wraz z wysokością; na wysokości 24-40 km występuje warstwa ozonu; druga od dołu warstwa atmosfery ziemskiej, położona nad troposferą, a pod mezosferą. Zaczyna się od wysokości ok. 10-18 km nad powierzchnią Ziemi, a kończy na wysokości ok. 45-50 km. W dolnej części stratosfery panuje prawie stała temperatura powietrza, począwszy od wysokości 20-25 km temperatura wzrasta wraz z wzrostem wysokości. W niej znajduje się warstwa ozonowa, która odpowiada za filtrowanie promieni ultrafioletowych docierających do Ziemi ze Słońca

(…)

… - takie zjawisko nazywamy suchą depozycją.
6. Kwaśnych deszczach możemy mówić gdy jego odczyn jest
niższy od 5,6
7. Naturalne pH deszczu może sięgać nawet do około
naturalne pH deszczu mieści się w granicach 5,6-5,8
8. Ozonosfera to
warstwa w atmosferze ziemskiej na wys. 10-50 km, o podwyższonej koncentracji ozonu 9. Pod pojęciem dziura ozonowa rozumiemy
Dziura ozonowa, spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km(stratosfera ziemska) głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok.
10. Główną przyczyną powstawania dziury ozonowej są substancje przedostające się do atmosfery w wyniku gospodarczej działalności człowieka następujące substancje
freony, halony, tlenki azotu (substancje te powodują w pewnych warunkach łańcuchowy rozpad wodoru)
11…
… to
bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się głównie z : azotu(78%) i tlenu(21%), w mniejszych ilościach można również wyróżnić gazy szlachetne (m.in. argon), parę wodną, dwutlenek węgla i zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i mineralnego.
powietrze stanowi część atmosfery ziemskiej
4. Największy procentowy udział w powietrzu mają
azot (78%)
tlen (21%) (odpowiedź z testu)
5. Kwaśne deszcze to
Kwaśne deszcze, to opady atmosferyczne zawierające w kroplach wody zaabsorbowane gazy - dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu i inne bezwodniki kwasowe oraz produkty ich reakcji w atmosferze - słabe roztwory kwasu siarkowego (IV), znacznie groźniejszego kwasu siarkowego (VI), kwasu azotowego (V).
Kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku…
… emisję zanieczyszczeń gazowych odnotowano w powiatach
Zgorzeleckim, Wrocławskim 14. W przeciągu ostatnich 15 latach w Polsce obserwuje się
spadek emisji zanieczyszczeń
15. Przez ochronę atmosfery rozumiemy
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń
-stosowanie alternatywnych źródeł energii-stosowanie biopaliw
-stosowanie filtrów
itd.
16. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych uzyskuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz