Instrumenty ochrony atmosfery - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty ochrony atmosfery - wykład - strona 1 Instrumenty ochrony atmosfery - wykład - strona 2 Instrumenty ochrony atmosfery - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty (środki) ochrony atmosfery  można podzielić na:  - prawne,  - ekonomiczne,  - techniczne  - organizacyjne.    Mogą być także niekiedy wykorzystywane środki polityczne.  Pierwsze dwa rodzaje środków kształtują politykę ochrony środowiska  (państwa, regionu, jednostki administracyjnej), wraz z pozostałymi stanowią także  narzędzia dla realizacji tej polityki.    W praktyce trudno jednak oddzielić rozwiązania techniczne od  organizacyjnych, zaś realizacja jednych i drugich z reguły wymaga zaangażowania  środków finansowych.  Rozwiązania legislacyjne mogą często być wdrażane wyłącznie wtedy, jeśli  towarzyszą im odpowiednie instrumenty ekonomiczne.    Środki prawne:  - zasady konstytucyjne; np. państwo i jego organy stwarzają warunki prawne dla skutecznej  ochrony środowiska i są zobowiązane do ich egzekwowania, - prawo międzynarodowe;  konwencje, umowy dwu- i wielostronne,  - uregulowania ustawowe oraz wykonawcze akty prawne obejmujące zakazy i nakazy  oraz sposoby ich egzekwowania, w tym zwłaszcza ustawy o ochronie środowiska, które  określają: rodzaje zagrożeń, normy dopuszczalnego skażenia poszczególnych jego  komponentów (w przypadku powietrza atmosferycznego np. wartości max dopuszczalnych  imisji oraz odpowiadające im czasy ekspozycji), normy dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń  wprowadzanych do środowiska (np. strumienie lub wskaźniki dopuszczalnej emisji),  sposoby postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń, sposoby oceny określania  uciążliwości, rodzaje i kompetencje organów pełniących nadzór nad stanem środowiska,  zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej,  - prawo lokalne określające dodatkowe (nie sprecyzowane w prawie krajowym)  ograniczenia, zakazy i nakazy oraz środki ich egzekwowania, mogą to być np. lokalne  opłaty i podatki, czy zakazy spalania wybranych rodzajów paliw w określonych miejscach  czy sytuacjach i użytkowania pojazdów z silnikami spalinowymi.    Środki ekonomiczne:  - polityka cen, ceł i podatkowa preferencja produkcji, importu oraz stosowania  urządzeń i technologii niskoemisyjnych i o niskim zapotrzebowaniu energii. Mogą to  być np. relatywnie niższe ceny benzyny bezołowiowej czy ulgi przy zakupie nowego  samochodu z katalizatorem pod warunkiem oddania do kasacji starego, napędzające  równocześnie koniunkturę w przemyśle samochodowym,  - systemy preferencji obejmujących niskoprocentowe kredyty, ulgi podatkowe i  dotacje na działania zmierzające do ograniczenia emisji, oszczędności paliw i energii,  poprawy warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz rekompensujące koszty 

(…)


(samochody i autobusy - trolejbusami, tramwajami, szybką koleją miejską czy metrem,
przewóz samochodów koleją elektryczną w strefach podlegających szczególnej
ochronie lub przy dalekim tranzycie),
- organizację parkingów poza strefami podlegającymi specjalnej ochronie oraz
zastępczego, sprawnego transportu do tych stref i wewnątrz nich,
- tworzenie organizacji, stowarzyszeń dla wspólnego odzysku
… rozprzestrzeniania się, w
tym wytyczenie i specjalne oznakowanie objazdów terenów zurbanizowanych (dla
ruchu tranzytowego),
- zastępowanie środków transportu powodujących emisję środkami mniej uciążliwymi
(samochody i autobusy - trolejbusami, tramwajami, szybką koleją miejską czy metrem,
przewóz samochodów koleją elektryczną w strefach podlegających szczególnej
ochronie lub przy dalekim tranzycie),
- organizację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz