Meteorologia i kliamtologia - metan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia i kliamtologia - metan - strona 1

Fragment notatki:

METAN  – występuje w atmosferze w śladowych ilościach  – jego rola w efekcie cieplarnianym może być porownywalna ze znaczeniem CO2  – jeśli za potencjał cieplarniany emisji 1 kg CO2 przyjmiemy 1, to dla metanu wynosi on 21  – wyrożnia się silnymi pasmami pochłaniania promieniowania ziemskiego w bliskiej i  środkowej podczerwieni  – obecna koncentracja w atmosferze odpowiada za strumień promieniowania zwrotnego o  mocy ok. 1,5 W/m2  – aktualny przyrost ocenia się na ok. 8 ppb rocznie  Metan tworzy się w wyniku procesow biochemicznych w warunkach beztlenowych. Jest  obecny w gazach kopalnianych. Z tlenem tworzy mieszankę wybuchową. Głowny składnik  gazu ziemnego. Wydobywa się podczas erupcji wulkanow. Za głowne źrodło uważa się  powierzchnie bagien i pol ryżowych, w ktorych zachodzą reakcje beztlenowe. Do produkcji  metanu przyczyniają się także procesy fermentacyjne w organizmach żywych zwierząt,  zwłaszcza przeżuwaczy. Wzrost zwłaszcza wzrost wydobycia gazu, są prawdopodobnymi  przyczynami rosnącej koncentracji metanu w atmosferze ziemskiej. Do emisji metanu  przyczyniają się także zmiany klimatyczne – ocieplenie obszarów subpolarnych na półkuli  północnej i zanim znajdującej się tam trwałej marzłoci powoduje powstawanie rozległych  mokradeł i rozwój procesów rozkładu biomasy w warunkach beztlenowych. Podobne  procesy uruchamiają się pod wpływem wylesień na obszarze  tajgi; pozbawione pokrywy leśnej tereny ulegają zabagnieniu wskutek zmniejszonej  ewapotranspiracji.  Metan usuwany jest z atmosfery przede wszystkim w procesach reakcji z grupą  hydroksylową OH, w których powstaje woda i CO2. W ten sposób metan przyczynia się  także do wzrostu koncentracji CO2. Procesy te zachodzą głównie w stratosferze, gdzie  następuje fotochemiczna reakcja ozonu i wodoru, prowadząca do powstania cząstek  dwuatomowego tlenu i  grupy hydroksylowej OH. Znikome ilości OH występują w troposferze, przy czym ich  obecność w tej warstwie prawdopodobnie maleje, co oznacza korzystniejsze warunki dla  wzrostu koncentracji metanu.  Przybywające w atmosferze cząsteczki CO2 i metanu, obok antropogenicznych związków  węgla, tj. np. chloroflurowęglowodory (freony) czy produkty niecałkowitego spalania (np.  węglowodory aromatyczne), uczestniczą w naturalnym procesie obiegu węgla w przyrodzie.  Pierwiastek ten jest składnikiem wielu substancji, rozpowszechnionych w przyrodzie,  przede wszystkim jednak stanowi podstawowy budulec materii żywej. Dlatego też krążenie  węgla należy do najważniejszych cykli biologicznych; istotne ogniwo tego cyklu znajduje się 

(…)

… należy do najważniejszych cykli biologicznych; istotne ogniwo tego cyklu znajduje się
w systemie klimatycznym. Mamy bowiem do czynienia z nieustanną wędrówką węgla
między atmosferą, hydrosferą, biosferą i litosferą.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz