Budowa i skład atmosfery

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa i skład atmosfery - strona 1 Budowa i skład atmosfery - strona 2 Budowa i skład atmosfery - strona 3

Fragment notatki:

BUDOWA I SKŁAD ATMOSFERY   METEOROLOGIA- nauka geograficzna o atmosferze, jej budowie, właściwościach i zachodzących w  niej procesach fizycznych zajmuję się badaniami:  -składu i budowy atmosfery   -obiegu ciepła i warunkami cieplnymi w atmosferze i na pow. ziemi   -obiegu i przemianami fazowymi wody w atmosferze   -cyrkulacją atmosfery i jej składowymi   -polem elektrostatycznym oraz zjawiskami optycznymi i akustycznymi w atmosferze     KLIMATOLOGIA – nauka geograficzna zajmująca się badaniami klimatu w różnych skalach  czasowych i przestrzennych. Wyróżniamy m.in.  -k.fizyczną – procesy i zjawiska klimatologiczne oraz zw pomiędzy elementami klimatu   -k.dynamiczną – badanie dynamiki i genezy klimatu   -k.synoptyczną   -k.historyczną itp.     POGODA – stan atmosfery w danej chwili, wyrażany przez określone wartości elementów  meteorologicznych i zjawisk atmosferycznych     KLIMAT – charakterystyczny dla danego obszaru zespół procesów i zjawisk atmosferycznych.  Kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru. Określany na  podstawie wieloletnich obserwacji.     ATMOSFERA – powłoka gazowa otaczająca ciała niebieskie, składa się z powietrza atmosferycznego  oraz rozproszonych w nim domieszek. Bierze udział w ruchu obrotowym Ziemi. Zanika bez wyraźnej  górnej granicy, chociaż za umowną granicę wyznacza się wysokość 1500km. Procesy zachodzące w  dolnych warstwach atmosfery, zwłaszcza do wysokości 10-20km decydują o stanach pogody  obserwowanych przy powierzchni Ziemi. Są one przedmiotem badan meteorologii. Atmosfera nie jest  jednorodna, dzieli się w przekroju pionowym na warstwy różniące się właściwościami fizycznymi i  występującymi w nich zjawiskami.        Dzieli się na:  -troposferę,  sięgającą do wysokości około  11 km,   -stratosferę,  sięgającą do około  80 km,   -termosferę (zwaną również jonosferą)  sięgającą do około  800 km   -egzosferę  występującą powyżej  800 km.         TROPOSFERA –  od powierzchni ziemi do    -~17-18km w strefie równikowej   -~10-12km w strefie umiarkowanej   -~7km nad biegunami   W zależności od pory roku w strefie umiarkowanej zmienia się jej grubość w lato wzrasta, w zime  spada.   W troposferze znajduje się oko³o 80% całej masy atmosfery oraz praktycznie cała para wodna i  domieszki pochodzenia ziemskiego. Troposfera jest najważniejszym ośrodkiem przenoszenia masy  (wody i zanieczyszczeń), energii słonecznej, pędu (wiatry), w niej zachodzi również większość 

(…)

… około 1 ppm/rok.
Obecnie wynosi ok. 330 ppm. Jest to stan budzący zaniepokojenie ze względu na rolę, jaką odgrywa w
zwiększaniu niekorzystnego efektu cieplarnianego. Wpływ antropogenny na wzrost jego stężenia jest
bardzo duży. Tlenek węgla CO wytwarzany jest przede wszystkim przez mikroorganizmy w
warstwach
powierzchniowych oceanów, a pochłaniany przez bakterie w glebie. Dodatkowym jego źródłem…
…)
para wodna 0,5-4%
pozostałe śladowy%
DOMIESZKI STAŁE I CIEKŁE
krople, kryształki budujące chmury i tworzące opady
pyły pochodzenia uwlkanicznego
cząstki gleby
pyłki roślin
spory grzybów
substancje emitowane przez przemysł, transport
kryształy soli morski
ozon, H2S, dwutlenek azotu, metan, NH4, freony i inne węglowodory
ZWIĄZKI AZOTU
Azot N2 jest najobficiej występującym pierwiastkiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz