Jonosfera

Radionamiary - Jonosfera

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

jonosfery na odległościach powyżej 30 - 40 Mm fala odbita od jonosfery indukuje w sposób nieprzewidywalny...

Elektryczność-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Śliwińska
 • Środowisko naturalne człowieka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1281

różnica potencjałów między Ziemia a jonosferą stanowi wartość około: 400 000 V; Średnia różnica...

Atmosfera ziemi - zanieczyszczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2065

do jej podziału na warstwy (m.in. troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, jonosfera) Przy powierzchni...

Rozchodzenie sie fal

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy radiokomunikacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

 można wyróżnić dwie istotne dla radiokomunikacji warstwy: troposferę i jonosferę, przedzielone  dość obojętną...

Budowa i skład atmosfery ziemskiej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

. Na wysokości około 60 km (w mezosferze) zaczyna się obszar silnie zjonizowany, tzw. jonosfera, sięgająca...

Warstwowa struktura atmosfery

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

(najniższa) Stratosfera Mezosfera Termosfera Jonosfera Egzosfera Troposfera Rozciąga się od powierzchni Ziemi...

Grawimetryczne misje satelitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2828

modelu pola grawitacyjnego Ziemi (EIGEN), - badanie pola magnetycznego, atmosfery i jonosfery -Drugim...