Rozchodzenie sie fal

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozchodzenie sie fal - strona 1 Rozchodzenie sie fal - strona 2 Rozchodzenie sie fal - strona 3

Fragment notatki:


Wykorzystanie widma elektromagnetycznego przez radiodyfuzję, propagacje 1. Systemy rozsiewcze, lokalizacja nadajnika, obszar pokrycia. Charakterystyczną cechą systemów radiodyfuzyjnych jest sygnał, który nie jest kierowany do jednego odbiorcy  ale do obszaru zwanego  obszarem pokrycia  (każdemu radioodbiornikowi powinien być dostarczony sygnał do  możliwie dobrego odbioru urządzeniami pośrednimi) 3. zakresy częstotliwości wykorzystane w radiodyfuzji analogowej i cyfrowej Fale: Zakres Modulacja  długie 148 – 283 kHz wyłącznie AM średnie 526,5 – 1606 kHz AM (A3) czyli DSB Sztywno utrzymany podział 9 kHz (Raster) Krótkie  radiofoniczne 3950 – 26100 kHz nie jest to zakres  ciągły,  współużytkowany  przez wielu  użytkowników. AM DSB , SSB Około 30 MHz  kończy się zakres  wykorzystania  modulacji AM UKF 87,5 – 108 MHz FM Dobry stosunek S/N  Stacje mogą być umieszczone w odległościach 100  kHz. Analogowe  radiofonie  satelitarne  11 – 12 GHz FM 4,5,6,7,8  Charakterystyka warunków propagacji i wykorzystania zakresu fal długich, średnich,  krótkich, w radiofonii naziemnej. Rozchodzenie się fal radiowych. Wspólną   cechą   wszystkich   systemów   telekomunikacyjnych   jest   przekazywanie   informacji   przez   ośrodek  propagacji fal radiowych: atmosferę, wodę, wnętrze Ziemi, czy, uczciwszy uszy, drut. Przetwarzanie informacji  na sygnały, transmisja sygnałów, a także ich odbiór i odtwarzanie zależą od układu i konstrukcji urządzeń  przeznaczonych do tych celów; natomiast warunki propagacji fal radiowych są zależne od wielu czynników nie  dających   się   regulować.   Zakres częstotliwości wykorzystywany w systemach radiokomunikacyjnych jest bardzo szeroki i rozciąga się od  częstotliwości   rzędu   kilku   kiloherców   aż   do   zakresu   światła   widzialnego.   Zgodnie   z   Regulaminem  Radiokomunikacyjnym ITU stosuje się obecnie dekadowy podział widma fal radiowych na zakresy. Oznaczenie Częstotliwości Fale Skrót VLF 3 ­ 30 kHz myriametrowe mam LF 30 ­ 300 kHz kilometrowe km MF 300 ­ 3000 kHz hektometrowe hm HF 3 ­ 30 MHz dekametrowe dam VHF 30 ­ 300 MHz metrowe m UHF 300 ­ 3000 MHz decymetrowe dm SHF 3 ­ 30 GHz centymetrowe cm EHF 30 ­ 300 GHz milimetrowe mm 300 ­ 3000 GHz decymilimetrowe dmm Konsekwencją bardzo dużego zakresu użytecznych częstotliwości radiowych jest znaczne zróżnicowanie ich  właściwości. Dekadowy podział częstotliwości jest dogodny, lecz zupełnie formalny, ponieważ nie wynika z 

(…)


Fale ultrakrótkie
10 m ­ 1 m
30 ­ 300 MHz
Mikrofale
poniżej 1 m
powyżej 300 MHz
Atmosfera. 
Atmosfera jest podstawowym ośrodkiem w którym uprawia się radiokomunikację. Jej budowa i zjawiska w 
niej zachodzące mają zasadniczy wpływ na rozchodzenie się fal radiowych. Tylko w niektórych przypadkach 
mamy  do  czynienia  z  propagacją  fal  w  przestrzeni  swobodnej  (okołoziemskiej).  W  wielkim  uproszczeniu  w 
atmosferze można wyróżnić dwie istotne dla radiokomunikacji warstwy: troposferę i jonosferę, przedzielone 
dość obojętną stratosferą
Troposfera rozciąga się od powierzchni Ziemi do wysokości od około 10 km nad biegunami do 18 km nad 
równikiem.   Charakteryzuje   się   ona   stałym   składem   powietrza   i   spadkiem   temperatury   z   wysokością.  
Propagacja fal w troposferze…
…, czyli 
refrakcja nadkrytyczna, przy której promień zakrzywienia toru fali jest mniejszy od promienia Ziemi. Fala 
wraca wtedy na powierzchnię Ziemi. 
Jonosfera   jest   znacznie   bardziej   skomplikowanym   mechanizmem.   Jest   ona   mocno   zjonizowaną   przez 
promieniowanie słoneczne częścią atmosfery, znajdującą się powyżej 60 km nad powierzchnią Ziemi. Oprócz 
Słońca   czynnikami   jonizującymi…
…   i   Księżyca,   powodują   dodatkowo   rozproszenie   fal.   Do   tego   częstym   zjawiskiem   są   odbicia   fal   od 
zjonizowanych   śladów   przejścia   meteorów   (czasem   sięgających   w   dół   do   stratosfery).  
Przejście   fal   elektromagnetycznych   przez   jonosferę   jest   uzależnione   od   długości   fal   i   kątaich   padania   na 
powierzchnię jonosfery. Pasma w których jest możliwa…
…   w   troposferze   nie   jest   do   końca   wyjaśniony. 
Rozpraszaniu   fal   ultrakrótkich   towarzyszą   fluktuacje   wynikające   ze   zmian   stopnia   refrakcji   i   zmienności 
zjawisk   meteorologicznych.   Tłumienie   jest   spowodowane   głównie   obecnością   wody   pod   postacią   opadów 
(deszczu,   śniegu,   gradu,   mgły,   itd)   i   pary   wodnej.   Intensywność   tłumienia   zależy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz