Uniwersytet Gdański - strona 47

Typowe układy baryczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Typowe układy baryczne  Układy baryczne, obszary obniżonego i podwyższonego ciśnienia występujące w  atmosferze.    Podstawowymi układami barycznymi są niże (powietrze przemieszcza się do środka układu -  konwergencja) i wyże (powietrze prz...

Farmaceutyki oraz związki aktywne endokrynnie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1883

Farmaceutyki oraz związki aktywne endokrynnie - źródła, rodzaje związków, wpływ na organizmy Farmaceutyki to substancje aktywne biologicznie, które po wprowadzeniu do organizmu w  ściśle określonej dawce prowadzą do osiągnięcia żądanego efektu terapeutycznego. Szacuje  się, że ich liczba w skali gl...

Oddziaływania międzycząsteczkowe - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łukasz.Haliński
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1799

Oddziaływania międzycząsteczkowe. Oddziaływania między atomami w cząsteczkach należą do oddziaływań silnych, których energie są  większe niż 100kJ/mol. Istnieją także znacznie słabsze oddziaływania od wartości przytoczonej.  Przyciąganie międzycząsteczkowe jest odpowiedzialne za łączenie się atomów...

Pestycydy - definicja i podział

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1757

PESTYCYDY 1. Definicja Połączenie łacińskich słów   pestis   (szkodnik) i   cedeo   (niszczyć). Wszystkie związki chemiczne,  przeznaczone do zwalczania organizmów niebezpiecznych dla człowieka lub wytwarzanych przez  niego produktów. W węższym ujęciu – wszelkie związki, służące do ochrony upraw ro...

Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie - Stosunek pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY -jednostronna zmiana treści stosunku pracy poleceniem pracodawcy, nie jest wymagana zgoda pracownika -nie ma obowiązku zachowania formy pisemnej -pracodawca musi mieć uzasadnione potrzeby -jeżeli pracownik oceni powody pracodawcy jako bezzasadne zaprzestanie ...

Składniki wynagrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Stawka wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, może być ustalone metodą czasową (tabela wymagań kwalifikacyjnych) jak i wynikową. DODATKI Przysługują za wykonywanie pracy w szczególnych okolicznościach lu...

Specyficzne źródła prawa - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 455

SPECYFICZNE ŹRÓDŁA PRAWA PRACY: UKŁAD ZBIOROWY PRACY POROZUMIENIA ZBIOROWE REGULAMINY - regulowany w art.104, będą nie tylko regulowały kwestię porządku na terenie zakładu pracy ale również prawa i obowiązki stron z tą praca związane. Powstają komplikacje odnośnie paragrafu 2, przyjęta została gra...

Sporządzanie tekstów jednolitych - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1750

ZASADY SPORZADZANIA TEKSTÓW JEDNOLITYCH Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione lub, gdu ustawa była wielokrotnie nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity us...

Elektrolity, kwasy, zasady, sole

 • Uniwersytet Gdański
 • Andrzej Jabłoński
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1687

Andrzej Jabłoński, Tomasz Palewski ELEKTROLITY, KWASY, ZASADY I SOLE Elektrolitami nazywamy substancje, które w roztworze wodnym ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadowi na jony. Dysocjacja elektrolityczna zachodzi...

Zarządzanie - wykłady dr JAWORSKI

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesław Jaworski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PODSTAWOWE POJĘCIA ZARZĄDZANIA 1. Sterowanie: - Zdaniem M. Mazura: wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska, tj. takiego, który umożliwia przedmiotowi sterującemu osiągnięcie zamierzonego stanu korzystnego ze względu na cel, który się chce osiągnąć; - Wg Encyklopedii Organizacji i Zar...