Sporządzanie tekstów jednolitych - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sporządzanie tekstów jednolitych - omówienie  (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY SPORZADZANIA TEKSTÓW JEDNOLITYCH
Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione lub, gdu ustawa była wielokrotnie nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy, w formie obwieszczenia.
Organy administracji rządowej współdziałają z Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw, w przypadku innych aktów tekst jednolity takiego aktu ogłasza organ właściwy.
Teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ włąściwy do wydania aktu normatywnego, a w przypadku [od dnia 1.01.2012r]”
regulaminów Sejmu i Senatu - odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu
-aktów normatywnych RM - Premier
aktów normatywnych KRRiT - przewodniczący KRRiT
Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli było on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana, Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. [od dnia 1.01.2012r.]
Rządowe Centrum Legislacji oraz organy administracji rządowej współdziałają z Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustawowe [od dnia 1.01.2012r.]
Tekst jednolity ogłasza się w drodze obwieszczenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz