Komunikacja w organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja w organizacji  - strona 1 Komunikacja w organizacji  - strona 2 Komunikacja w organizacji  - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Komunikacja w organizacji. Plan: Dlaczego skuteczne zarządzanie nie może odbywać się bez komunikacji? Rola i znaczenie komunikacji w pracy menedżerów Podstawowe formy komunikacji w organizacji: interpersonalna /pisemna, ustna/; organizacyjna; pionowa, pozioma; elektroniczna Formy komunikacji nieformalnej i ich znaczenie Bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania KOMUNIKACJA - proces polegający na słownym lub bezsłownym przesyłaniu informacji, kształtujący relacje między ludźmi
Komunikacja jed nokierunkowa - przesyłanie informacji od jednej osoby do drugiej bez sprzężenia zwrotnego
Komunikacja dwu stronna - proces przesyłania informacji od jednej osoby do drugiej, w którym pojawia się sprzężenie zwrotne.
Komunikacja jest EFEKTYWNA , gdy wiadomość odbierana jest przed odbiorce dokładnie w takim znaczeniu, jakie jest zgodne z intencją nadawny. Zależy ona od podobieństwa umiejętności komunikacyjnych, postaw , stopnia i rodzaju wykształcenia , społecznych doświadczeń i kultury nadawcy i odbiorcy. „ Dobra komunikacja to proces dwustronny : N adawca daje odbiorcy szansę na zadawanie pytań i formułowanie komentarzy o tym, co zostało powiedziane, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie. Jeżeli nadawca nie stworzy tej szansy, komunikacja przekształci się w zwykłe informowanie . ” ELEMENTY PROCESU KOMUNIKACJI: (Kto mówi? Co mówi? W jaki sposób? Do kogo? Z jakim skutkiem?) Nadawca (źródło wiadomości) - kodowanie Wiadomość jako taka
Kanał (przepływu wiadomości)
Odbiorca - dekodowanie Skutek (wywoływany u odbiorcy)
Dlaczego komunikacja jest podstawą skutecznego zarządzania organizacjami? Komunikacja jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji. Jej szczególna rola
wynika z powiązania z zarządzaniem . Skuteczna komunikacja jest niezbędna kadrze kierowniczej do informowania pracowników o polityce firmy i planach ich dotyczących, natomiast pracownikom do przedstawiania własnego zdania odnośnie dotyczących ich działań.
Procesy planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania wymagają skutecznej komunikacji. Menedżerowie komunikują się z innymi opracowując plany, rozdzielając zadania, organizując pracę podległych ludzi i zespołów, motywując pracowników i przedstawiając im ocenę ich działań, kontrolując wyniki pracy. Komunikacja służy osiągnięciu celów i zadań organizacji.
Więź informacyjna towarzyszy wszystkim pozostałym więziom w organizacji i jest warunkiem ich realizacji.
Umożliwia ona porozumiewanie się pomiędzy pracownikami, a także na linii przełożony - podwładny.

(…)

…) - horyzontalne: podwładny --> podwładny (różnica doświadczeń, praca w innym obszarze) | przełożony --> przełożony
2) Cechy postrzeganego obiektu: cechy fizyczne (rozmiar, intensywność postrzegania, kontrast, dynamika, odległość)
"Mowa ciała" - w komunikacji interpersonalnej

… się z potrzebami jego członków. W procesie komunikacji przekazujemy sobie różne pomysły, idee, koncepcje rozwoju firmy lub skuteczne metody rozwiązania postawionego problemu.
Dlaczego komunikacja interpersonalna jest podstawą skutecznej komunikacji w organizacjach? Podaj przykłady Komunikacja towarzyszy wszystkim procesom w organizacji: Rozmowa kwalifikacyjna komunikacja pomaga w pozyskaniu najlepszego pracownika…
…, co będzie korzystne zarówno dla firmy jak i dla pracownika
Rozmowa motywująca odpowiednio zmotywowany pracownik będzie bardziej efektywny i potraktuje cele firmy jako swoje własne
Rozmowa o charakterze doradczym
pomaganie i wspieranie podwładnych w problemach wpływających na wykonywanie pracy
Jakie zachowania najbardziej utrudniają komunikację interpersonalną na lini przełożony-podwładny?
Zachowania powodujące zakłopotanie, wywołujące nieśmiałość u podwładnych
DOTYK- osoby dominujące częściej dotykają osób niemających władzy (nieśmiałość u osób o niższym statusie)
KONTAKT WZROKOWY - osoby o niższym statusie mają tendencję do nieutrzymywania kontaktu wzrokowego (strach)
Zachowania dominujące: kontrolowanie, grożenie, przymus
Brak błyskotliwości w przemowie, prezentacji - kompetentne osoby wywierające wpływ…
…), groźby (jeśli mi tego nie powiesz to…), uspokajanie (wszystko będzie dobrze... bla bla bla)
- doradzanie (ludzie akceptują rady zgodne ich własnymi opiniami), - logiczne argumenty (zbyt trudno dyskutuje się z logicznymi argumentami)
- żargon (można nie rozumieć żargonu)
Jak skutecznie można przezwyciężać organizacyjne bariery w komunikowaniu się? Podaj przykłady
Różnicami w postrzeganiu: inna wiedza…
…; Ego "dziecko" - zależność i niedojrzałość, silny emocjonalnie, potrzeba miłości, uczuciowy szantaż i manipulacja. Transakcja między stanami ego: Komplementarna - ten sam stan ego; Krzyżowa - różne stany ego; Ukryta - nadawca i odbiorca nadają informacji 2 znaczenia, jawne oficjalne oraz ukryte zrozumiałe jedynie dla strony)
Obiektywny błąd percepcyjny - związane z cechami sytuacji postrzegania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz