Uniwersytet Gdański - strona 44

Istota ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

Olzacka. Notatka składa się z 3 stron. Istota ubezpieczeń, ich funkcje i rodzaje Proces prowadzący do pojawienia się zdarzenia: Czynniki  funkcjonowanie w społeczeństwie Pozytywne skutki ; Zdarzenie Negatywne skutki (obszar zainteresowań ubezpieczeń). Zdrowie i życie ludzkie; Zdarzenie Majątek; O...

Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń - Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

Olzacka. Notatka składa się z 4 stron. Klasyfikacja funkcji ubezpieczeń Funkcje Społeczna Ekonomiczna Ochrony ubezpieczeniowej Prewencyjna Finansowa (zmniejszenia Prawdopodobieństwa Zaistnienia Zdarzenia) Czujemy się bezpieczniej mając ubezpieczenie Aby ubezpieczenie należycie wykonywało w/w funkc...

Nadzór ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Olzacka. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór ubezpieczeniowy - działalność polegająca na sprawowaniu pieczy przez organ państwowy nad przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym celem zapewnienia przestrzegania przez nich powszechnie obow...

Analiza makrootoczenia firmy Orange

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1260

Analiza makrootoczenia firmy Orange Czynniki: A) Polityczno-prawne I. Najniższa nominalna wartość udziałów i akcji. art. 624 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) nakłada na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązek podwyższenia minimalnej wartości udziału do obecnie jeszcze obow...

Strategie marketingowe hotelu "Bartan"

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Łuczak
 • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3178

STRATEGIA MARKETINGOWA HOTELU „ BARTAN” Hotel Bartan położony jest w nadmorskiej, najbardziej zielonej części Gdańska, na malowniczej Wyspie Sobieszewskiej, 800 m od piaszczystej plaży. Stare Miasto w Gdańsku oddalone jest o 15 minut jazdy samochodem i jest łatwo dostępne dzięki 3 liniom autobuso...

Zarządzanie projektami - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agnieszka Szpitter
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3514

 Zarządzanie Projektami   Strona 1 z 27    Wykład 1 15.02.2011    Początki i rozwój specjalizacji – Etapy rozwoju zarządzania projektami  -1956,1958 rok – faza początkowa (PERT, CPM)  - od 1960-obecnie- faza rozwoju instrumental...

System informacyjny zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Buchnowska
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1785

System informacyjny zarządzania: Wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji i kanałów informacyjnych System zarządzania + System informacyjny = System informacyjny zarządzania Połączenie systemów zarządzania i informacyjnego- jak...

Biznes plan - elementy i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

Wojnicka. Notatka składa się z 2 stron. 1.    CO TO JEST BIZNES PLAN? Podjęcie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania. Właściwie opracowany biznesplan wyznaczy cele firmy i określi sposób ich realizacji, a także ułatwi jej funkcjonowanie na rynku.

Motywacja - podstawowa funkcja zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Wojnicka. Notatka składa się z 5 stron. Funkcja motywacyjna zarządzania obejmuje tworzenie warunków i stosowanie bodźców, czyli kreowanie sytuacji, w wyniku której pracownik zachowuje się zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Motywacja to ogół motywów ludzkich, które decydują o jego działaniu. Mo...

Zygmunt Solorz - przesiębiorczość

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Wojnicka. Notatka składa się z 3 stron. Zygmunt Solorz-Żak urodzony 4 sierpnia 1956 r w Radomiu jest jednym z najbogatszych Polaków. Był on uczniem w szkole zasadniczej i technikum wieczorowym przy Zakładach Mechanizacji Budownictwa ,,Zręb”. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Telewizji P...