Biznes plan - elementy i funkcje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - elementy i funkcje  - strona 1 Biznes plan - elementy i funkcje  - strona 2

Fragment notatki:

Wojnicka. Notatka składa się z 2 stron.
1.    CO TO JEST BIZNES PLAN? Podjęcie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania. Właściwie opracowany biznesplan wyznaczy cele firmy i określi sposób ich realizacji, a także ułatwi jej funkcjonowanie na rynku. Biznesplan jest pomocny przy rozpoczęciu działalności, jej sfinansowaniu, a także w zarządzaniu firmą. Nie istnieją reguły, co do objętości planu. Dla małej firmy powinno wystarczyć około 10 stron, dla większej, w zależności od rozmiarów przedsięwzięcia, od 30 do 50.
Biznes plan - szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa i jego rozwoju; tworzony dla firm dopiero planujących rozpoczęcie działalności oraz dla tych, które funkcjonują już od dawna i rozwijają swoją działalność; źródło informacji dla innych osób; podstawa do opracowania ewentualnej propozycji finansowania; dokument, który powinien przedstawiać: - mocne strony przedsięwzięcia - szanse płynące z rynku - bieżącą sytuację oraz przyszłe perspektywy i cele, a jednocześnie, wskazywać na ryzyko działalności oraz słabe strony organizacji i sposoby jego przezwyciężania; pokazywać: - jak postępować, aby osiągnąć sukces realizując wyznaczone sobie cele.    Podstawowe elementy biznes planu:        - streszczenie,        - opis produktu lub usługi, cel firmy,        - zespół zarządzający,        - rynek i konkurencja,        - plan marketingowy,        - system biznesowy i organizacja,        - harmonogram realizacji,        - możliwości i zagrożenia,        - plany finansowe i finansowanie.
Podstawowe funkcje biznes pla nu Prawidłowo sporządzony biznesplan , dla jego czytelnika niesie następujące funkcje użytkowe:
Funkcja planowania biznes plan u
uszczegóławia i udoskonala misję i strategię działania firmy.
Funkcja informacyjna Biznes plan informuje, jakie są cele przedsiębiorstwa i sposoby ich realizacji. Prawidłowo sporządzony biznes plan jest dowodem na to, że firma jest efektywnie zarządzana, dysponuje odpowiednimi obliczeniami, analizami i różnymi scenariuszami rozwoju w zależności od zmieniających się warunków otoczenia. Dzięki takim informacjom potencjalni kredytodawcy mają większe zaufanie do firmy i realizowanego przez nią przedsięwzięcia. Funkcja kontrolna Pozwala stale kontrolować stopień realizacji przedsięwzięcia oraz na bieżąco sprawdzać czy osiągane wyniki są zgodne z przyjętymi wcześniej założeniami. Każde odchylenie od pierwotnego planu powinno być wychwytywane i analizowane tak, aby natychmiast wprowadzić niezbędne działania korygujące. Informacja wewnętrzna Funkcja ta polega na określeniu strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa i stworzeniu dokumentu z informacjami o kształcie i kierunkach rozwoju firmy. W tym przypadku biznes plan pełni funkcję planu operacyjnego, z którego korzystają przede wszystkim właściciele firmy oraz pracownicy poszczególnych działów przedsiębiorstwa, w tym kadra zarządzająca
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz