Biznesplan - istota i rodzaje

Nasza ocena:

4
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznesplan - istota i rodzaje - strona 1

Fragment notatki:


    Biznesplan     Rodzaje biznesplanów Dla przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność, Dla istniejącej firmy Dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa Dla potrzeb zewnętrznych Biznesplan projektu (przedsięwzięcia) Biznesplan przedsiębiorstwa     Wybrane funkcje biznesplanu stanowi narzędzie wspomagające przedsiębiorcę w rozwoju jego  pomysłów oraz w planowaniu nowych przedsięwzięć,  stanowi podstawę do rozmów z wszelkiego rodzaju kontrahentami i  decydentami, takimi jak: akcjonariusze, banki, potencjalni  współinwestorzy, agencje finansowe państwowe i prywatne,  fundusze inwestycyjne, oraz  Venture Capital ,  stanowi spójną i logiczną strukturę zgodnie z którą biznes powinien  się rozwijać w ciągu określonego czasu,  dostarcza narzędzi do bieżącego monitorowania, dokonywania  przeglądów i korekt tak w trakcie realizacji projektu, jak i w  późniejszej działalności operacyjnej.     Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych firmy Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych fir całkowity obiektywizm, rzetelna ocena sytuacji i perspektyw  rozwojowych, identyfikacja zagrożeń, oszacowanie prawdopodobnych efektów realizacji projektu, wypracowanie planu działania     Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych firmy Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych fir W trakcie opracowywania biznesplanu powinny zostać  uzyskane informacje: o charakterze rynku na którym zamierzamy podjąć działalność, sile konkurencji, perspektywach rynkowych, głównych zagrożeniach, koniecznych środkach którymi powinniśmy dysponować, szacunkowych nakładach inwestycyjnych i późniejszych  kosztach operacyjnych, możliwych źródłach finansowania przedsięwzięcia.     Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych firmy Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych fir Analiza zebranych informacji pozwala na: opracowanie planu działania i harmonogramu realizacji projektu, opracowanie wstępnego planu marketingowego, zapewniającego osiągnięcie  określonej przewagi rynkowej oszacowanie wielkości przychodów oraz zysków z przedmiotowego  przedsięwzięcia, określenie zapotrzebowania na kapitał  sporządzenie wstępnej prognozy finansowej  Przeprowadzone analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie: czy warto realizować przedmiotowe przedsięwzięcie (lub rozpoczynać  działalność) jakie działania należy podjąć w celu jego realizacji,  w jaki sposób projekt powinien zostać sfinansowany (wybór źródeł  finansowania)     Biznesplan dla potrzeb zewnętrznych Biznesplan dla potrzeb zewnętrznyc Podstawowe funkcje:

(…)

…. Zarządzanie i personel
IV. Analiza techniczna
V. Analiza marketingowa
VI. Aktualna sytuacja ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa
VII.Opis przedmiotowego projektu (planowanego przedsięwzięcia
inwestycyjnego)
VIII.Plan operacyjny projektu (przedsiębiorstwa)
IX. Analiza finansowa projektu (przedsiębiorstwa)
X. Syntetyczna ocena projektu (przedsiębiorstwa)
XI. Załączniki
Ramowy układ biznes planu
II. Profil i zakres działania firmy
Informacje podstawowe
Forma prawna, sposób reprezentacji
Numery KRS lub innej ewidencji, REGON, NIP
Data powstania przedsiębiorstwa i organ rejestrujący
Dokładne dane teleadresowe: adres, numer telefonu, faxu, adres
e-mail, adres strony www,
Struktura własności: akcjonariusze, udziałowcy lub wspólnicy,
Historia dotychczasowej działalności,
Współpraca z bankami : rachunki, kredyty…
…,
Sprawności działania (obrotowość majątku, cykle zapasów, należności i zobowiązań)
Zadłużenia (wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych, wskaźnik
obsługi długu)
Ramowy układ biznes planu
VII. Opis przedmiotowego projektu
(planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego)
Rodzaj planowanego przedsięwzięcia - krótka charakterystyka,
lokalizacja projektu,
Cel realizacji przedsięwzięcia…
… biznesplanu
Biznesplan dla potrzeb zewnętrznych
Oczekiwania adresatów
Bank lub firma leasingowa:
wiarygodność firmy,
bezpieczeństwo finansowe planowanego projektu,
określenie czynników ryzyka,
płynność finansowa,
zadłużenie,
rzetelność i wywiązywanie się z zobowiązań,
poziom majątku i wartość zabezpieczeń
Biznesplan dla potrzeb zewnętrznych
Oczekiwania adresatów
Fundusz Venture Capital:
prezentacja…
… progów rentowności, stopnia dźwigni
operacyjnej, finansowej i łącznej, margines bezpieczeństwa dla sprzedaży, cen i
kosztów, analiza wrażliwości, ewentualnie analiza scenariuszy.
Analiza efektywności inwestycji metodami prostymi (okres zwrotu nakładów) i
dyskontowymi (NPV, IRR)
Analiza wskaźnikowa w okresie projekcji.
Analiza progu rentowności oraz wrażliwości­
Ocena opłacalności ekonomicznej projektu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz