Rodzaje biznesplanów

Nasza ocena:

4
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje biznesplanów - strona 1

Fragment notatki:


Rodzaje biznesplanów Dla przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność,
Dla istniejącej firmy
Dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa
Dla potrzeb zewnętrznych
Biznesplan projektu (przedsięwzięcia)
Biznesplan przedsiębiorstwa
Wybrane funkcje biznesp lanu: stanowi narzędzie wspomagające przedsiębiorcę w rozwoju jego pomysłów oraz w planowaniu nowych przedsięwzięć, stanowi podstawę do rozmów z wszelkiego rodzaju kontrahentami i decydentami, takimi jak: akcjonariusze, banki, potencjalni współinwestorzy, agencje finansowe państwowe i prywatne, fundusze inwestycyjne, oraz Venture Capital , stanowi spójną i logiczną strukturę zgodnie z którą biznes powinien się rozwijać w ciągu określonego czasu, dostarcza narzędzi do bieżącego monitorowania, dokonywania przeglądów i korekt tak w trakcie realizacji projektu, jak i w późniejszej działalności operacyjnej.
Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych firmy całkowity obiektywizm,
rzetelna ocena sytuacji i perspektyw rozwojowych,
identyfikacja zagrożeń,
oszacowanie prawdopodobnych efektów realizacji projektu,
wypracowanie planu działania
Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych firmy W trakcie opracowywania biznesplanu powinny zostać uzyskane informacje:
o charakterze rynku na którym zamierzamy podjąć działalność,
sile konkurencji,
perspektywach rynkowych,
głównych zagrożeniach,
koniecznych środkach którymi powinniśmy dysponować,
szacunkowych nakładach inwestycyjnych i późniejszych kosztach operacyjnych,
możliwych źródłach finansowania przedsięwzięcia.
Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych firmy Analiza zebranych informacji pozwala na:
opracowanie planu działania i harmonogramu realizacji projektu,
opracowanie wstępnego planu marketingowego, zapewniającego osiągnięcie określonej przewagi rynkowej
oszacowanie wielkości przychodów oraz zysków z przedmiotowego przedsięwzięcia,
określenie zapotrzebowania na kapitał
sporządzenie wstępnej prognozy finansowej przeprowadzone analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie:
czy warto realizować przedmiotowe przedsięwzięcie (lub rozpoczynać działalność)
jakie działania należy podjąć w celu jego realizacji, w jaki sposób projekt powinien zostać sfinansowany (wybór źródeł finansowania)


(…)

… przedmiotowego projektu (planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego)
Rodzaj planowanego przedsięwzięcia - krótka charakterystyka, lokalizacja projektu,
Cel realizacji przedsięwzięcia,
Oczekiwane efekty z realizacji projektu - szacunkowe efekty, oraz wskaźniki do ich pomiaru.
Dane techniczno - ekonomiczne projektu, nowoczesność przyjętych rozwiązań.
Potencjalni wykonawcy i dostawcy (przy projektach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz