Biznes plan II

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan II - strona 1 Biznes plan II - strona 2 Biznes plan II - strona 3

Fragment notatki:

Biznesplan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać Przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie inwestycyjne);
Miejsce przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) w otoczeniu gospodarczym;
Cele przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia);
Sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia tych celów w określonym horyzoncie czasowym.
Każda firma działająca w gospodarce rynkowej funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym. Otoczenie stanowią inne firmy (będące dostawcami materiałów, odbiorcami produktów lub usług, a także prowadzące działalność konkurencyjną, banki udzielające kredytów i pożyczek, agendy państwowe lub międzynarodowe wspierające rozwój przedsiębiorczości.
Otoczenie przedsiębiorstwa to również osoby fizyczne ze swoimi potrzebami, dochodami, upodobaniami, preferencjami i zainteresowaniami. Miejsce fumy w otoczeniu gospodarczym wyznaczają: branża, w której ona działa, rynek, na którym sprzedaje swoje produkty (usługi), ceny, jakość, technologia produkcji, dynamika sprzedaży osiągane wyniki finansowe.
Podstawowe cele firmy to zwiększenie własnej konkurencyjności, udziału w rynku, rozmiarów sprzedaży i zysku oraz poprawa rentowności. Można to osiągnąć między innymi w następujący sposób:
1. wprowadzając nowe produkty (usługi), 2. poprawiając jakość,
3. obniżając koszty, 4. obniżając cenę,
5. udoskonalając lub wprowadzając nowe technologie,
6. zdobywając nowe rynki,
7. poprawiając terminowość,
8. rozwijając reklamę, promocję i dystrybucję, 9. zwiększając zdolności produkcyjne,
10. udoskonalając zarządzanie.
Do osiągnięcia założonych celów konieczne są określone środki finansowe, rzeczowe (materiały, surowce, maszyny, powierzchnie produkcyjne i usługowe itp.) oraz ludzie ze swoją wiedzą, kwalifikacjami, pomysłami.
Biznesplan powinien zatem zawierać szczegółowe informacje 0 osobie kredytobiorcy (kim jest, kim był, jakie ma kwalifikacje, opinia w środowisku, dotychczasowe osiągnięcia), o jego firmie (jaki jest majątek firmy, pracownicy, wyroby, kanały dystrybucji, organizacja, sprzedaż, rentowność, płynność finansowa wypłacalność, cele firmy oraz sposoby i środki niezbędne do ich osiągnięcia) lub planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym (jeżeli jeszcze nie ma firmy, a jest pomysł na jej założenie). Jednocześnie musi on określać sektor, w którym fama funkcjonuje (będzie realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne), perspektywy jego rozwoju, bariery wejścia i wyjścia, nabywców, odbiorców i konsumentów. Ponadto biznesplan powinien pokazywać pozycję firmy na rynku (udział w rynku, tempo jego zmian, podstawowe czynniki sukcesu) oraz przyjętą na najbliższe lata strategię gwarantującą realizację wyznaczonych celów.


(…)

… tu w szczególności o zdobycie kredytów bankowych, funduszy agend państwowych bądź międzynarodowych wspierających rozwój rodzimej przedsiębiorczości, środków holdingu kapitałowego, w skład którego wchodzi dana jednostka gospodarcza, bądź z kapitałów zgromadzonych w ramach korporacji typu venture capital.
Jednocześnie biznesplan jest dokumentem, który szczegółowo, krok po kroku, powinien sugerować kierownictwu firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz