Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 21

Ekonomia - Globalizacja, referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Iwetta Andruszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 8246

Referat definiuje pojecie globalizmu oraz umieszcza go w ramach czasowych. Znaczną część pracy poświęcono dysproporcjom pomiędzy północą, a południem, dominacją wielkich korporacji, zmniejszaniem znaczenia niektórych funkcji państwa. w podsumowaniu autor opisał pozytywne i negatywne następstwa glob...

Historia Polski XX w.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Paweł Stachowiak
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 5999

KWESTIA POLSKA W OKRESIE I-EJ WOJNY ŚWIATOWEJ różne przyczyny - zewnętrzne i wewnętrzne odzyskania niepodległości co się dzieje w Europie przed I wojną i w jej trakcie + to co się dzieje na ziemiach polskich - wola społeczeństwa kwestia polska na arenie międzynarodowej przed wojną sytuacja przedst...

Logika - wykłady - wiedza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Logika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2471

WIEDZA RACJONALNA IRRACJONALNA POTOCZNA NAUKOWA ARTYSTYCZNO SPEKULATYWNA - LITERACKA Właściwości wiedzy naukowej: OGÓLNOŚĆ (nie ograniczamy czasoprzestrzennie) PEWNOŚĆ DUŻA INFORMATYCZNA PROSTOTA EPISTEMOLOGICZNA ZAWARTOŚĆ LOGICZNA (uzasadniona, nie tak (im większa, tym jak wiarygod...

Polityka społeczna - materiały cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3017

D. Millera oraz główne zasady nauki społecznej Kościoła. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: sposoby ograniczania świadczeń społecznych, swoistość polityki społecznej w krajach transformujących ustrój społeczno – gospodarczy, luka społeczna,

Polityka społeczna - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2408

Maslowa, kapitalizm, praca i bezrobocie, bariery wzrostu zatrudnienia, formy zabezpieczenia emerytalnego, system repartycyjny, cechy zabezpieczenia emerytalnego. (…) … jej przyznania CECHY NOWEGO SYSTEMU ZABEZBIECZEŃ EMERYTALNYCH - od 1999 - dwa obowiązkowe filary : - I filar - finansowanie na z...

Prasoznawstwo - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wojciech Adamczyk
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 7770

Prasoznawstwo WYKŁADY I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne Przedmiot nauki: - historycznie - socjologicznie - ekonomicznie - psychologicznie - wpływ - politologicznie Metody: a) historyczna b) konwencjonalna c) analityczna Erich Feldman Publizistisch - może być rozpatrywana jako nauka o komuniko...

System partyjny w Czechach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Alina Kaszkur
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 7035

CZECHY system partyjny Rozpad Czechosłowacji Przebudowa ustroju politycznego Republiki Czeskiej rozpoczęła się wraz ze zmianami politycznymi, będącymi skutkiem „aksamitnej rewolucji” przeprowadzonej w Czechosłowacji w listopadzie 1989 rok...

Max Weber- biurokracja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3458

Władza - możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Źródła władzy Przymus - odniesienie choćby hipotet...

Kryteria lokalizacji centrów dystrybucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

Przez centrum logistyczne (CL) należy rozumieć samodzielny podmiot gospodarczy dysponujący wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (główną siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie...

Finanse publiczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Renata Papież
 • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

Podstawy prawne sektora publliicznego • Konstytucja • Regulacje unijne dotyczace dopuszczalnego poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiajacym Wspólnote Europejska • Ustawa o finansach publicznych • Coroczne ustawy budzetowe • Coroczne uchwały budzetowe samorzadó...