System partyjny w Czechach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 7084
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System partyjny w Czechach - strona 1

Fragment notatki:

CZECHY
system partyjny
Rozpad Czechosłowacji
Przebudowa ustroju politycznego Republiki Czeskiej rozpoczęła się wraz ze zmianami politycznymi, będącymi skutkiem „aksamitnej rewolucji” przeprowadzonej w Czechosłowacji w listopadzie 1989 roku. Na czele przemian stanęło założone 19 listopada tego roku w Pradze Forum Obywatelskie (OF). Działalność organizacji doprowadziła do zmian w składzie Zgromadzenia Federalnego i rządu federalnego oraz parlamentu i wprowadzenia rządów republikańskich. 29 grudnia 1989 roku prezydentem Czechosłowacji wybrano czołowego dysydenta Vaclava Havla. W marcu 1990 roku zmieniono nazwę państwa na Czesko-Słowacką Republikę Federacyjną, a od kwietnia tego roku oficjalna nazwa państwa brzmiała Czeska i Słowacka Republika Federacyjna. W czerwcu odbyły się w pełni demokratyczne wybory parlamentarne, w wyniku których sukces odniosła OF ( zwyciężyła w wyborach do Zgromadzenia Federalnego oraz Czeskiej Rady Narodowej ). Nowe władze za swój główny cel uznały przebudowę ustroju państwa zgodnie z zasadami demokracji.
W następnych miesiącach znacznie nasiliły się tendencje zmierzające do podziału Czecho-Słowacji. Odzyskanie zewnętrznej suwerenności zaktywizowało głównie środowiska słowackie, które zaczęły się domagać równouprawnienia w ramach federacji - coraz częściej postulowano o utworzenie dwóch samodzielnych podmiotów prawa międzynarodowego.
Przełomowymi momentami w drodze Słowaków do niepodległości okazały się: ogólnosłowacka manifestacja w Martinie w 1991 roku (po raz pierwszy zażądano niepodległości Słowacji) oraz wybory parlamentarne , które odbyły się w 1992 roku. Zwycięzcą wyborów w Czechach została Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) Vaclava Klausa, na Słowacji natomiast wygrał Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji V. Meciara. Zwycięzców różnił stosunek do wspólnego państwa - Klaus opowiadał się za silną federacją, podczas gdy ugrupowania słowackie skupione wokół Meciara dążyły do wzmocnienia autonomii republiki czy wręcz do wystąpienia ze związku (m.in. hasło „ Słowacja dla Słowaków”).
Wyłonione w obu republikach dominujące ugrupowania polityczne o zdecydowanie różnych poglądach na kształt wspólnego państwa spowodowały niemożność porozumienia się w podstawowych kwestiach między czeską i słowacką izbą w Zgromadzeniu Narodowym. Każda ze stron była w stanie zablokować inicjatywę strony przeciwnej.
Ostatecznie do rozpadu Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej doszło 25 listopada 1992 roku, kiedy to Zgromadzenie Federalne podjęło decyzję o powołaniu od 1 stycznia 1993 roku dwóch niezależnych państw. Pod koniec 1992 roku rozwiązano wszystkie instytucje federalne państwa i uregulowano w odrębnych umowach przyszłe zasady wzajemnych stosunków obu krajów.


(…)

… przedwyborcze wskazywały - jako zwycięzcę - opozycyjną prawicową partię ODS z lekką przewagą nad rządzącą partią lewicową ČSSD. Na trzecim miejscu uplasowała się partia komunistyczna KSČM. Próg wyborczy (5%) powinni byli przekroczyć jeszcze chrześcijańscy demokraci KDU-ČSL oraz Strana zelených (Partia Zielonych).
Przewidywania sondażowe potwierdziły się. Wyniki wyborów do parlamentu Republiki Czeskiej 2006 były następujące: Obywatelska Partia Demokratyczna: 35,4% głosów (1,892,475 ), 81 mandatów
Czeska Partia Socjaldemokratyczna: 32,3% głosów (1,728,827), 74 mandaty
Komunistyczna Partia Czech i Moraw: 12,8% (685,328), 26 mandatów
Unia Chrześcijańskich Demokratów - Czechosłowacka Partia Ludowa: 7,2% (386,706), 13 mandatów
Czeska Partia Zielonych: 6,3% (336,487), 6 mandatów
(źródło: Czeski Urząd Statystyczny…
…. Partia Zielonych Przewodniczący: Martin Bursík
Ilość mandatów:
w Izbie Poselskiej: 6
w Senacie: 0
Elektorat:
Na Partię Zielonych głosują najczęściej wyborcy z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast Historia:
Partia należy do Europejskiej Partii Zielonych, powstałej w 2004 roku. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała 6,3% głosów. , co dalo jej 6 mandatów. Zieloni tworzą koalicję rządzącą z ODS…
… pozycji.
W 2002 roku rolę lidera przestał odgrywac Vaclav Klaus. W tym samym roku w wyborach do parlamentu ODS ponownie uzyskała drugi wynik, otrzymując 24,5% głosów.
Wybory z 2006 roku ODS wygrała, jednak uzyskała tylko 81 mandatów. W czerwcu podpisała umowę koalicyjną z Unią Chrześcijańskich Demokratów - Czechosłowacką Partią Ludową oraz Czeską Partią Zielonych. Mandaty wszystkich koalicjantów…
…, kluby, stowarzyszenia i komitety formułujące programy opozycyjne wobec istniejącego systemu działały nielegalnie od momentu brutalnego stłumienia „praskiej wiosny” w 1968 roku. Powstawały głownie w Pradze.
Przełomowym momentem dla zmian politycznych w Czechosłowacji okazało sie utworzenie 19 listopada 1989 roku ruchu pod nazwą Forum Obywatelskie, na którego czele stanął czołowy przywódca opozycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz