Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 22

Finanse międzynarodowe - Test - Kurs walutowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 3773

1. Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 2. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem inny...

HACCP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1505

HACCP Podnosząc kwestie standaryzacji zasad współpracy przedsiębiorstw handlowych działających na szczeblu detalicznym z producentami i podmiotami zajmującymi się dystrybucją produktów spożywczych, należy zwrócić uwagę na system HACCP. Warto jednak pamiętać, że istotą tego systemu jest nie tylko...

Standard BRC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

Standard BRC (Global Standard Food) Standard BRC należy do najbardziej popularnych standardów bezpieczeństwa żywności. Prace nad opracowaniem tego Standardu rozpoczęły się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii. Było to konsekwencją problemów z jakimi borykali się ...

System GAP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

System GAP (Good Agriculture Practice) W celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych roszczeń klientów związanych z oferowaniem żywności, która mogłaby stanowić dla nich zagrożenie, w 1997 roku największe europejskie sieci supermarketów ...

System zarządzania jakości zgodny z normą ISO serii 9000 z 2000 roku...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO serii 9000 z 2000 roku Wdrożenie systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie handlowym może zostać zrealizowane w oparciu o standardy zawarte w normach ISO serii 9000. Wytyczne zawarte w tych normach pozwalają wdrażać system jakości w każdej orga...

Systemy GMP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Systemy GMP (Good Manufactoring Practice) i GHP (Good Hygenic Practice) Systemy GMP i GHP są bardzo ściśle związane z systemem HACCP. Można przyjąć, że są nawet jego integralną częścią, ponieważ stanowią warunek wstępny przy wdrażaniu HACCP. GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) - obejmuje działania,...

Logistyka-znaczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wieczerzycki
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Logistyka Trzy znaczenia • Przepływy rzeczy i informacji (surowców, materiałów, tzw. produkcji w toku, wyrobów gotowych i towarów oraz związanych z nimi informacji) • Dziedzina zarządzania (zarządzanie związane z przepływami rzeczy i in...

Sektory w e-zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Wieczerzycki
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Sektory e-zarządzanej gospodarki Wspólne fundamenty • E-zarządzania i: - E-marketingu - E-finansów - E-pracy - E-bankowości - E-logistyki - i.t.d. Zastosowanie IT w zarządzaniu • W istocie sprowadza się do wykorzystania tak zwanych produktów cyfrowych , w szczególności: - Oprogramowania - Urucham...

Cena-pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

CENA „ Społecznie zweryfikowany efekt pieniężnych nakładów i zaangażowanych zasobów”  Lub inaczej: wszystko to, z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za nabywane dobro lub usługę. Czynniki wpływające na cenę…  WEWNĘTRZNE: koszty, rentowność, cykl życia produktu, przewidywany popyt, stra...