Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 23

Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa Poziomy (rodzaje konkurencji) w oparciu o stopień substytucyjności: 1. konkurencja w ramach marki (Clio vs. Panda) 2. konkurencja w ramach gałęzi (rynek samochodowy) 3. konkurencja w ramach formy produktu (transport) 4. ogólna konkurencja (konkurenc...

Metoda kosztowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

Metoda kosztowa  Najprościej: „koszt plus…”  Koszty stałe i koszty zmienne (krótki czas)  Niekiedy cena koszty zmienne (bez k.stałych) Marketingowa strategia rynkowa „… Koszty muszą być dostosowane do pożądanego poziomu cen, który może być zaakceptowany przez potencjalnych nabywców…” Metoda z...

Metoda popytowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1813

Metoda popytowa  Firma musi znać cenową elastyczność popytu  Jak również cenową elastyczność substytutów  Znajomość postępowań i zamierzeń klientów  POSTRZEGANA WARTOŚĆ PRODUKTU= subiektywna ocena nabywców dot. wartości produktu ...

Orientacja na konkurenta a orientacja na klienta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Orientacja na konkurenta a orientacja na klienta System wywiadu o konkurentach 1. Stworzenie systemu 2. Zbieranie danych 3. Ocena i analiza 4. Rozpowszechnianie i reagowanie „Szpiegowanie konkurentów” 1. Informacje od pracowników firm konkurencyjnych i nowo przyjmowanych 2. Informacje od ...

Strategie cenowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Zieli_ski
 • Marketing
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

Strategie cenowe  Strategie cen wysokich-produkty markowe, przeznaczone dla wybranych segmentów rynku  Strategie cen neutralnych (średnich)-dla większości produktów; unikanie konkurencji cenowej  Strategie cen niskich-cena staje się podstawowym narzędziem konkurencji Strategie cen wysokich „ ...

Kwestionariusz ankietowy lub wywiadu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Kwestionariusz ankietowy lub wywiadu w zależności od zastosowanej formy pomiaru - instrument pomiarowy składający się ze zbioru pytań zapisanych w określony sposób na papierze lub w innej formie w celu wywołania pożądanych odpowiedzi. Etapy budowy kwestionariusza: Określenie celu i problemy badawcz...

Marketingowy system informacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Marketingowy system informacyjny - struktura, w ramach, której w interakcje wchodzą ludzie, urządzenia i procedury, a w efekcie powstaje uporządkowany przepływ odpowiednich informacji werw. i zew. pochodzących z badań marketingowych, pomagający w podejmowaniu decyzji marketingowych. Badania marketi...

Metody i zasady prezentacji wyników badań marektingowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

METODY I ZASADY PREZENTACJI WYNIKÓW BADAŃ Zazwyczaj stosuje się jednocześnie metodę pisemną i ustną prezentacji wyników badań. Forma prezentacji wyników powinna być przejrzysta, ciekawa i ściśle na temat. Dobry raport koncentruje się na decyzji i pomaga w jej podjęciu. Należy unikać szczegółów m...

Obserwacja i rodzaje obserwacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

Obserwacja - polega na rejestracji i analizie zachowań ludzkich i skutków ich działań, umożliwia opis preferencji i atrakcyjności towarów dla klientów. Jest to uniwersalna metoda badań, lecz niesamodzielna. Od obserwacji wszystko się zaczyna i na niej kończy, pełni ona rolę pomocniczą towarzysząc i...

Ocena wyników badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Olejnik
 • Badania marketingowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

OCENA WYNIKÓW BADAŃ Trafność - odnosi się do pomiaru, a zwłaszcza do zastosowanego instrumentu pomiarowego; można też mówić o trafności całego badania opartego na danym, pomiarze. Ocena trafności badania musi upewnić badacza, że użytkownicy zinterpretują wyniki poprawnie i w związku z tym nie popeł...