HACCP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HACCP - strona 1 HACCP - strona 2 HACCP - strona 3

Fragment notatki:


HACCP Podnosząc kwestie standaryzacji zasad współpracy przedsiębiorstw handlowych działających na szczeblu detalicznym z producentami i podmiotami zajmującymi się dystrybucją produktów spożywczych, należy zwrócić uwagę na system HACCP.
Warto jednak pamiętać, że istotą tego systemu jest nie tylko identyfikacja tzw. krytycznych punktów kontrolnych, ale przede wszystkim analiza zagrożeń dla konsumenta związanych z jakością produktu. Po raz pierwszy publiczna prezentacja koncepcji HACCP miała miejsce w 1971 roku podczas pierwszej Amerykańskiej Krajowej Konferencji ds. Ochrony Żywności .
W latach 1972-1978 Federalna Administracja Leków i Żywności (FDA - Food and Drug Administration) wprowadziła obligatoryjnie w produkcji żywności realizację przez pracowników zasad HACCP.
W 1980 r. Międzynarodowa Komisja ds. Wymagań Mikrobiologicznych Żywności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawiła ogólne zasady i definicje dotyczące HACCP.
Na terenie Unii Europejskiej bazowym dokumentem z tego zakresu jest Dyrektywa nr 93/43/EC z dnia 10.06.1993 r., która nakłada obowiązek wdrożenia systemu HACCP na wszystkie podmioty zajmujące się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem i dystrybucją artykułów spożywczych. W styczniu 2000 r. UE przedstawiła strategię dotyczącą zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności w dokumencie nazywanym „Białą Księgą” w zakresie bezpieczeństwa żywności. Najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 roku ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego (2002/178/EC) .
Z kolei w Polsce aktem prawnym, który określa zasady systemu HACCP jest „Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia”, która weszła w życie 11.05.2001 roku a następnie została znowelizowana w październiku 2003 r. Ustawa ta jest w pełni dostosowana do prawodawstwa UE i określa kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu HACCP (producenci i dystrybutorzy żywności oraz zakłady żywienia zbiorowego) i nakłada obowiązek wdrożenia przez te podmioty systemu HACCP od 01.05.2004 r. System HACCP skonstruowany jest w oparciu o siedem zasad: Identyfikacja i analiza potencjalnych źródeł zagrożeń, ocena ich istotności oraz ryzyka.
Dokonując identyfikacji zagrożeń należy brać pod uwagę zarówno procesy zachodzące wewnątrz danej organizacji jak również poza nią. Uwzględnić przy tym należy charakterystykę chemiczną, fizyczną i biologiczną produktu, pochodzenie surowców i półfabrykatów, metody dostarczania, warunki magazynowania i proces przygotowania do spożycia.


(…)

… wewnątrz danej organizacji jak również poza nią. Uwzględnić przy tym należy charakterystykę chemiczną, fizyczną i biologiczną produktu, pochodzenie surowców i półfabrykatów, metody dostarczania, warunki magazynowania i proces przygotowania do spożycia.
Określenie krytycznych punktów kontrolnych. Punktami krytycznymi mogą być miejsca, bądź procesy, w których surowce lub wyroby gotowe mogą zmienić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz