Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 20

Euro - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał: Narodowy Bank Polski 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon: (22) 653 23 35, ...

Prawo gospodarcze UE. TUE i TFUE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1099

RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 kwietnia 2008 r. (OR. fr) 6655/1/08 REV 1 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej INFORMACJA DLA CZYTELNIKA Niniejsza publikacja zawiera wersje skonso...

Zarządzanie projektami EFS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Anna Górna-Kubacka
 • Zarządzanie projektami europejskimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2184

Zarządzanie projektami EFS Cele polityki regionalnej 2007-2013. 3 cele i wielkość środków Fundusze Strukturalne UE w latach 2007-2013  CELE POLITYKI REGIONALNEJ W nowym okresie programowania 2007-2013 polityka regionalna Unii Euopejskiej będzie realizowała następujące cele priorytetowe: Konwe...

Integracja europejska - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jarosław Jańczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2275

Notatki mają 5 stron i dotyczą integracji Polski z UE - tematyka podrozdziałów odnosi się do systematyki pojęć w ramach integracji europejskiej, integracji europejskiej po II wojnie światowej, typów integracji, kultury integracji politycznej, drogi państwa do członkostwa w UE (…) … negocjacje...

Czym jest filozofia polityki?

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Edward Jeliński
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2093

Zakładamy, że chcąc zachować stan rzeczy nie chcemy dopuścić do sytuacji gorszej, natomiast próbując dokonać zmian chcemy nadejścia czegoś lepszego. Myśl o lepszym i gorszym zakłada istnienie idei dobra, łatwo jednak temu zaprzeczyć. Dlatego należy szukać takiej koncepcji dobra która nie opierałaby...

02-10-09 PDJ Grupa 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bernadeta Wojciechowska
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1995

02-10-2009 Podstawy doskonalenia językowego Konwersatorium Prowadzone przez : Dr Bernadeta Wojciechowska Komunikacja : _Werbalna/językowa i niewerbalna _Stimulus respons vs celowe działanie _...

Podstawy doskonalenia językowego konwersatorium dr Bernadeta Wojciecho...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bernadeta Wojciechowska
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2205

Całość dotyczy podstaw doskonalenia językowego. Praca podzielona na tematy: komunikacja, schemat interakcji komunikacyjnych, pojęcie kontekstu komunikacyjnego, częściowa nieprzewidywalność ludzkich zachowań, czym jest kompetencja komunikacyjna.                                                       ...

Plan zajec Grupy 1 - Podstawowa wersja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Karim Redouaby
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1848

Jest to plan zajęć ustalonych przedwcześnie dla grupy zaawansowanej . Musicie jeszcze do niego dopisać według własnych upodobań następujące przedmioty : PDJ, WsJZ, LtSzSp, Łacina. Na Naszej Klasie, w wątku dla PNJF1 znajdziecie dokładną rozpiskę w jaki dni i o której możecie chodzić na te 4 wm. prze...

Analiza ekonomiczna - test - Sprawozdanie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6342

Na egzaminie będzie test wielokrotnego wyboru z wariantami a-d, z czego nie będzie pytań, w których żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Przynieść ze sobą małe kartki - mniejsze niż format A4 bo na nich będziemy pisać odpowiedzi (nr pytania i który wariant(y) wybieramy). Przy niepełnych odpowiedzi...