Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 19

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

84 strony materiałów z przedmiotu rynek kapitałowy, wykładanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Poruszane w notatkach zagadnienia to m.in. rynek pieniężny, krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, weksel własny, papiery emitowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, sekuryryzacja...

Polityka ekonomiczna - definicje, itp.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470

Wprowadzenie (powtórka z wykładu) Dowód składowy- stanowi kategorię papierów wartościowych, którą z dniem 4. Stycznia 2001r. wprowadziła do obrotu gospodarczego Ustawa z dnia 16.listopada 2000r. o Domach Składowych oraz zmianie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw. Skła...

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2261

Pierwsza część to pytania, liczy 16 stron. Dzięki nim dowiemy się, jakie systemy pieniężne posiadały kraje przed 1870 r., który kraj jako pierwszy wprowadził system waluty złotej, kim był David Ricardo, dlaczego system waluty złotej w...

Finanse - wzory, zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 182
Wyświetleń: 5635

W piku znajduje się 7 stron zadań z takich zagadnień, jak: przepływy pieniężne i planowanie finansowe, wartość pieniądza w czasie, ocena efektywności inwestycji, wycena akcji i obligacji, dźwignia finansowa i operacyjna, leasing, koszt kapitału. Ponadto znajdziemy tu kolokwium z tego przedmiotu i ...

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2653

Z notatek liczących 25 stron możemy dowiedzieć się, jakie stanowisko w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw zajmują poszczególne teorie przedsiębiorstwa, poznamy model zachowania się przedsiębiorstwa, schemat analityczny procesów konkurencji międzynarodowej, model 5 sił Portera, wymiary &...

Prawo gospodarcze - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

Dzięki nim dowiadujemy się więcej o takich pojęciach, jak: majątek osobisty, umowy majątkowe małżeńskie, upadłość likwidacyjna, czynności syndyka, spółki cywilne, organy spółki i władze. ...

Historia Gospodarcza - rozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

in. tematyki rozwoju historii gospodarczej, genezy i istoty feudalizmu, dualizmu gospodarczego, kształtowania się układu kapitalistycznego w Europie Zachodniej, rewolucji przemysłowej, rewolucji agrarnej, narodzin kapitalizmu na ziemiach polskich, gospodarki światowej w okresie wojny, świata i Pols...

Socjologia - definicje, zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1953

Omówione zagadnienia dotyczą m.in. funkcjonalizmu, orientacji konfliktowej, orientacji interakcjonistycznej, elementów kultury, socjalizacji. Główne hasła są wyróżnione kolorami. SOCJOLOGIA Socjologia- to naukowe badanie życia społecznego ludzi. Socjologia zajmuje się zbiorowościami ludzkimi, i...

Finanse - pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

FINANSE 15.02.2013 Rodzaje operacji dokonywanych przez banki komercyjne, aktywa i pasywa banku k. oraz jak liczymy współczynnik wypłacalności banku. Tradycyjne czynności banków (rodzaje operacji bankowych): Operacje czynne - udzielanie kredytów, Operacje bierne - przyjmowanie depozytów, Operacj...

Pojęcie nauki o finansach publicznych - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Brabasz
 • Ekonomia i finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

Rozdział 1 Przedmiot nauki o finansach publicznych. 1. Pojęcie nauki o finansach publicznych. Istnieją trudności z definicją „ finansów publicznych” Do zdefiniowania finansów publicznych wielce przydatne jest kryterium własności, wg którego działalność gospodarczą i społeczną dzielimy na prywatną ...