Euro - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Euro - omówienie - strona 1 Euro - omówienie - strona 2 Euro - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Warszawa, 2009
Autor:
Zespół analityków NBP
Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r.
Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.
Projekt graficzny:
NBP
Skład i druk:
NBP
Wydał:
Narodowy Bank Polski
00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
Telefon: (22) 653 23 35, (22) 585 43 98
Fax: (22) 653 13 21, (22) 585 43 63
http://www.nbp.pl/
c Copyright Narodowy Bank Polski, 2009
2
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Cel i struktura Raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1. Wspólna europejska waluta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cele rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1.1.
Europejska integracja gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
1.2.
Stabilność makroekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
1.3.
Procesy inflacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.4.
Międzynarodowa rola euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
1.5.
Wzrost gospodarczy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
2. Polska – warunki wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Cele rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
2.1.
Aktualny stan integracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
2.1.1.
Formalne warunki wprowadzenia euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
2.1.2.
Stopień nominalnej konwergencji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
2.2.
Stopień realnej konwergencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
2.3.
Euro w opinii społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
3. Korzyści i szanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Cele rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
3.1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
3.1.1.
Redukcja ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych . . . . . . . . . . . . . .
92
3.1.2.
Wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej . . . . . . . . . . . . .
95
3.1.3.
Spadek stóp procentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.2.
Bezpośrednie korzyści ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz