Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa UGW (strefa euro) wspólna waluta Euro

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa UGW (strefa euro) wspólna waluta Euro - strona 1 Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa UGW (strefa euro) wspólna waluta Euro - strona 2 Wykład - Unia Gospodarcza i Walutowa UGW (strefa euro) wspólna waluta Euro - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 12
Unia Gospodarcza i Walutowa UGW (strefa euro)
wspólna waluta Euro
jednolita polityka pieniężna prowadzona przez Europejski System Banków Centralnych ESBC
jednolita polityka kursu walutowego
koordynacja polityki gospodarczej (dominująca rola ECOFIN)
Kalendarium
1992- traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, który wprowadził UGW
1999- III etap UGW, ESCB przejmuje odpowiedzialność za emisję pieniądza
2002- wprowadzenie Euro do obiegu
Członkowie UGW
z 27 krajów członkowskich 16, których walutą jest Euro
2 kraje o regulacjach specjalnych (UK, Dania)
9 krajów z derogacją w związku z niespełnieniem kryteriów przystąpienia
Kraje posługujące się Euro:
kraje europejskie używające Euro na podstawie porozumień ze Wspólnotą Europejską (Maroko, San Marino, Watykan)
terytoria używające Euro bez formalnego porozumienia: Andoro, Czarnogóra i Kosowo
departamenty zagraniczne, terytoria i wyspy należące do państw członkowskich lub stowarzyszone z nimi (Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Majotta, Reunion, Saint-Pierre i Miquelon oraz Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne) Przyczyny powołania UGW
Problem: ryzyko kursowe utrudnia transakcje z zagranicą (eksport, import) oraz większe koszty przedsiębiorstw.
Rozwiązanie: zlikwidować kurs walutowy.
Korzyści z wejścia Polski do strefy euro
spadek kosztów transakcyjnych w handlu zagranicznym (wobec braku ryzyka kursowego)
oddalenie niebezpieczeństwa nadmiernego wzrostu lub spadku wartości złota (w tym kryzysu walutowego)
Ważne gdyż strefa euro to najważniejszy parametr handlowy Polski.
spadek ryzyka makroekonomicznego, wzrost wiarygodności Polski
spadek stóp procentowych (gdyż: zmniejszenie ryzyka oczekiwanej inflacji oraz stóp banku centralnego)
zwiększony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
= przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i rozwoju dobrobytu
Zagrożenia związane z wejściem do UGW:
utrata samodzielności w polityce pieniężnej, zagrożenie nieadekwatności stopy procentowej:
strukturalne (za niska)
cykliczne
rynkowa stopa procentowa niższa od naturalnej dla Polski = ekspansja kredytowa = przegrzanie gospodarki (w tym na rynkach aktywów)
krótkookresowe skutki inflacyjne ok. 0,2%
długookresowe skutki inflacyjne i wpływ na konkurencyjność cenową, wzrost płac (efekt Balassy - Samuelsona) = wzrost cen = pogorszenie konkurencyjności cenowej w warunkach braku nominalnych dostosowań kursowych


(…)

… nominalnych dostosowań kursowych
Zagrożenia okresu przejściowego
uczestnictwo w ERM II
konieczność realizacji kryterium inflacyjnego i deflacyjnego finansów publicznych
Bilans
niezwykle trudny do jednoznacznego skwantyfikowania raport NBP (2009) wpływ na PKB ok. +0,7% przez pierwszych 10 lat (łącznie ok. 7,5%)
argumenty pozaekonomiczne
czy w perspektywie 10-15 lat uczestniczenie w głównym momencie integracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz