Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady - strona 1 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady - strona 2 Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Z notatek liczących 25 stron możemy dowiedzieć się, jakie stanowisko w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw zajmują poszczególne teorie przedsiębiorstwa, poznamy model zachowania się przedsiębiorstwa, schemat analityczny procesów konkurencji międzynarodowej, model 5 sił Portera, wymiary "globalności" strategii według Yipa. Ponadto zostaną nam przedstawione takie pojęcia, jak: motywy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, niewydolność rynku, internacjonalizacja w ujęciu sieciowym, kooperacja niekapitałowa, alians a fuzja joint venture.

Jakie stanowisko w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw zajmują poszczególne teorie przedsiębiorstwa (ekonomiczne teorie firmy, teorie firmy w ramach nauk o zarządzaniu)? - wykład 1.
„Zagadnienia internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw nie są podstawowym przedmiotem zainteresowania w ramach współczesnych teorii przedsiębiorstwa. Teorie te w zasadzie nie ujmują explicite problematyki umiędzynarodowienia. Wątki internacjonalizacyjne są w nich podejmowane implicite, a wyciąganie daleko idących wniosków jest utrudnione.” (M. Gorynia)
Niemniej jednak…Ekonomiczne teorie przedsiębiorstwa:- teoria neoklasyczna (opiera się na nierzeczywistych założeniach o istnieniu konkurencji i rynku doskonałego; firma to czarna skrzynka - przetwarza strumienie wejścia na strumienie wyjścia, a steruje nią jednoosobowy właściciel posiadający pełną wiedzę; cena jest jedynym czynnikiem sterującym rynkiem i nie występują żadne czynniki pozaekonomiczne; trudno przekładać na decyzje o zagranicznej ekspansji, bo mimo iż rynek globalny jest bliższy doskonałemu to jest przy tym tak duży, że nie sposób bez ponoszenia dodatkowych kosztów pozyskać pełnej informacji itp.)- teorie menedżerskie (rozdział władzy i własności w firmie, menedżerowie przedkładają własne sukcesy nad innych cele; rozwój zagraniczny powiększa działanie firmy, czyli daje managerom nowe obowiązki, co może obniżyć ich efektywność; managerowie muszą walczyć z gorszymi wskaźnikami, które są wynikiem internacjonalizacji - niższa stopa zysku, większe odpływy kapitału na inwestycje, większe ryzyko przejęcia)- teorie behawioralne (nie jest doskonale, jest reakcja na zaistniałe procesy)- teoria agencji (najważniejsza w firmie jest nie produkcja, a regulacja i transakcja, aktorzy ekonomiczny są aktywni i mogą mieć konflikty interesów (np. pracownicy i pracodawcy), ograniczona racjonalność, zagrożenie, że druga strona w umowie będzie próbowała coś zmajstrować, co może nas kosztować; w warunkach globalizacji: wnikliwa analiza kosztów spowodowanych rozbieżnością interesów stron relacji agencji, podjęcie działań w celu ich ograniczania oraz stała troska o efektywność poszczególnych struktur regulacji)- teoria praw własności (formy własności i prawa mają kluczowe znaczenie dla działań ludzi, dla ochrony własności i pozyskiwania informacji trzeba przeznaczać pewne środki finansowe, internacjonalizacja: należy się integrować z firmami komplementarnymi a nie niezależnymi + ochrona praw własności na większym obszarze)- teoria kosztów transakcyjnych (firma ma służyć minimalizowaniu kosztów wynikających z działania na rynku; firmy scentralizowane i holdingowe są mało efektywne, najlepsze takie, w których tworzy się odrębne sektory dla różnych rynków lub produktów)- ewolucyjna teoria firmy (firma jest depozytariuszem wiedzy, firmy łączą się żeby taniej przekazywać partnerom swoje oczekiwania)

(…)

… i menedżerami, systemów wynagrodzeń oraz procedur informacyjnych i monitoringu) - teoria gier (coś o lojalności, reputacji i niepełnej informacji, ale ogólnie taki kosmos, że nie mam zielonego pojęcia o co chodzi) - teoria zespołów (razem podejmujemy działania, aby lepiej stawiać czoło wyzwaniom - nie mam pojęcia czym to się różni od TPZ)
Teorie firmy w ramach nauk o zarządzaniu: - teorie klasyczne (firma…
… strategii prowadzi do sukcesu, w przeciwnym razie firma może ugrzęznąć (sprzedawać za mało produktów, by osiągnąć zysk z ilości, a jednocześnie sprzedawać rzeczy zbyt tanio, by osiągnąć zysk z wysokiej marży).
Łańcuch i system wartości a przewaga konkurencyjna - wykład 3.
Łańcuch wartości firmy obrazuje w jaki sposób w firmie jest tworzona wartość, którą potem nabywca jest skłonny zapłacić za efekt pracy…
…), jednak zawsze przewaga jest efektem innego podejścia do procesu produkcji niż u konkurentów. Warto pamiętać, że łańcuch wartości często jest elementem składowym większego systemu wartości. Firmy rzadko są w stanie robić WSZYSTKO samodzielnie. Cały system wartości to połączone z sobą łańcuchy wartości, czyli cała droga jaką produkt przebywa od surowca aż do finalnego odbiorcy. Czasami niezbędny jest pełny system wartości, ab y zobrazować proces narastania wartości produktu. Pełna pionowa integracja łańcucha wartości może być podstawą do uzyskania przewagi, np. dlatego, że produkcja odbywa się bez ponoszenia dodatkowych kosztów (kontraktowania zewnętrznych współpracowników czy przeciwdziałania oportunizmowi) albo ze względu na to, że firma zachowuje wyłączny dostęp do swojej własnej jedynej w swoim rodzaju…
… produkt jest już dość stary i obawy dotyczące kontroli nad technologią są obniżone. Wtedy produkcja towaru w krajach rozwiniętych zaczyna maleć, rośnie ona za to w krajach rozwijających się. W końcu kraj, który był pierwszym eksporterem towaru może nawet stać się jego importerem. W tym samym czasie oczywiście rozpoczyna on już produkcję innego towaru. Model Brooke'a (Drzewo decyzyjne): Jest to model, który ujmuje swoją prostotą i realizmem ;), a co więcej można go dowolnie modyfikować. Od innych modeli odróżnia go to, że nie analizuje się wszystkich możliwych opcji internacjonalizacji jednocześnie, a krok po kroku - jeśli jedna okaże się niewłaściwa, przechodzi się do kolejnej itd. Przykładowo, wg drzewa decyzyjnego Brooke'a, dla know-how sugeruje się licencje i franszyzy. Jeśli pasuje, to ok…
… zaawansowanych produkujących podstawowe surowce, tekstylia, czy energię.
Zalety kontraktów „pod klucz”: - oszczędność czasu (zaangażowanie odbywa się w momencie wejścia do obiektu) - niższe koszty (brak wydatków na koordynację) - kontrola w jednych rękach
Wady: - czas potrzebny na przystosowanie się do obiektu - pieniądze potrzebne na przystosowanie się do obiektu - nadużycia ze strony wykonawcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz