Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

note /search

Strategia

  • Uniwersytet Łódzki
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2758

Prezentacja, pt.: Zasady tworzenia budżetu zadaniowego, 13 slajdów. W pliku poruszone zostały takie kwestie jak: Budżet Zadaniowy - zasady tworzenia, cele, wady i zalety, mierniki; Budżet zadaniowy a budżet tradycyjny. 2. Wykłady dotyczące strategii rozwoju gminy, 5 stron. W notatce znajdziecie ...

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2814

Z notatek liczących 25 stron możemy dowiedzieć się, jakie stanowisko w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw zajmują poszczególne teorie przedsiębiorstwa, poznamy model zachowania się przedsiębiorstwa, schemat analityczny procesów konkurencji międzynarodowej, model 5 sił Portera, wymiary &...

Strategia organizacji

  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2093

Dokument ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: proces zarządzania zasobami ludzkimi, portfel kompetencji, zasady zarządzania strategicznego, podstawowe kierunki działań strategicznych, wspieranie aktywizacji zawodowej, systemy płacowe, płaca zasadnicza, szczeble techniczne, systemy płac zas...

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Auto Lak (12 stron).doc

  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2541

Dokładna tematyka notatki jest następująca: strategia rozwoju przedsiębiorstwa, auto-lak, opis przedsiębiorstwa, analiza strategiczna, obszary analizy strategicznej, trudności jakie stwarza otoczenie mikro- i makrootoczenie, przedsiębiorstwo, silne strony firmy, wady firmy, czynniki, waga, siła, wy...

Strategia rozwoju gminy - prezentacje

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3241

W pierwszej prezentacji zostały poruszone takie kwestie, jak: samorząd terytorialny, jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, samorząd wojewódzki; ustrój samorządu terytorialnego. Druga prezentacja zawiera: Pojęcie organizacji publicznej i zarządzania publicznego; Planowanie i zarzą...

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa J i S Nicholson LTD

  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1666

Z notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak opis przedsiębiorstwa braci Nicholsonów, analiza strategiczna, strategia przedsiębiorstwa. STRTEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA J i S Nicholson LTD. Wizytówka firmy. Przedsiębiorstwo J i S Nicholson LTD jest zlokalizowane w południowej Anglii, zajmuje...