Strategia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia - strona 1 Strategia - strona 2 Strategia - strona 3

Fragment notatki:

Prezentacja, pt.: Zasady tworzenia budżetu zadaniowego, 13 slajdów. W pliku poruszone zostały takie kwestie jak: Budżet Zadaniowy - zasady tworzenia, cele, wady i zalety, mierniki; Budżet zadaniowy a budżet tradycyjny.

2. Wykłady dotyczące strategii rozwoju gminy, 5 stron. W notatce znajdziecie takie pojęcia jak: polityka rozwoju lokalnego, typologia instrumentów, dualny charakter planowania rozwoju jednostki terytorialnej, etapy budowania strategii rozwoju gminy, szczegółowe etapy budowania strategii rozwoju jednostki terytorialnej.

3. Monitoring i ewaluacja, 3 strony. Pojęcia: ex ante, mid term, ex post, elementy kluczowe procesu ewaluacji, funkcje ewaluacji, monitoring, typy strategii.

Strategia Rozwoju Gminy
Dr. Aleksandra Nowakowska
Lokalna polityka rozwoju - pojęcie polityki, cele polityki, zdania, uwarunkowania (2h) Etapy budowania strategii rozwoju - istota strategii, diagnoza strategiczna, identyfikacja wizji rozwoju, selekcja celów strategicznych, monitoring, ewolucja strategii (10h)
Funkcje strategii
Typologia strategii terytorialnej (2h)
Dokumenty strategiczne na poziomie gminy - identyfikacja i współzależność
Metody budowania strategii, partycypacja społeczna (1h)
Typowe błędy i problemy w gminach
Literatura:
J. Kot, Zarządzanie rozwojem gminy a strategia, Łódź 2003
T. Kudłana, Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999
Chądzyński, Nowakowska, Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Cedetu, Warszawa 2007
21 luty
Lokalna Polityka Rozwoju
Polityka rozwoju lokalnego - zespół decyzji i działań jakie podmiot (władza samorządu - wójt, prezydent, burmistrz, rada gminy) podejmuje dla osiągnięcia celu przy pomocy dostępnych narzędzi i instrumentów.
Podmiot = władze samorządowe
Cel = rozwój lokalny
Instrument = strategie rozwoju gminy
Dwa sposoby kształtowania rozwoju przez władze:
Oddziaływanie na przestrzeń bo władze maja pieniądze - sposób bezpośredni (budowanie szkół, dróg, podatki)
Oddziaływanie na produkty (mieszkańcy, instytucje Publiczne)
Bezpośrednie pośrednie
Podmiot polityki ------------------> cele: rozwój gminy (trwały i zrównoważony) <---------aktorzy lokalni
Instrumenty - prawem dopuszczone środki, sposoby jakimi dysponuje władza publiczna do
realizacji celów
Ul. Piotrkowska - brudna
- bezpośrednio- zatrudnienie ekipy sprzątającej
- pośrednie - mandaty za zatrudnienie
Korki w mieście/ w centrum:
- bezpośrednie - budowa szerszych, lepszych dróg / transport zbiorowy
- pośredni - edukacja/reklamy dla rowerów
Typologia instrumentów
Ze względu na środek przymusu
- obligatoryjne - obowiązkowe, ustawowe
- fakultatywne - dobrowolne, połączone z samorządnością, np. Strategia Rozwoju Gminy
Ze względu na długość trwania - operacyjne - krótkookresowe - budżet
- strategiczne - długookresowe, plany - wieloletni plan finansowy
Ze względu na oddziaływanie
- pośredni - motywacyjne, edukacyjne
- bezpośredni - twarde nakazy, zakazy
Ze względu na adresata
- imienne - do osoby - mandat


(…)

… - krótkookresowe - budżet
- strategiczne - długookresowe, plany - wieloletni plan finansowy
Ze względu na oddziaływanie
- pośredni - motywacyjne, edukacyjne
- bezpośredni - twarde nakazy, zakazy
Ze względu na adresata
- imienne - do osoby - mandat
- powszechne - od ogółu - ulgi podatkowe
Ze względu na charakter
- prawne /administracyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- finansowe - budżet…
… jednostki terytorialnej:
- Strategia jest planem rozwoju jednostki terytorialnej w długim okresie czasu
- Proces budowania strategii to planowanie strategiczne
- W planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego mamy podwójny charakter planowania. -- - Mamy planowanie o charakterze społeczno-gospodarczym i planowanie przestrzenne
- Te dwa typy planowania są względem siebie współzależne i komplementarne
Sfery…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz