Pojęcie nauki o finansach publicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie nauki o finansach publicznych - omówienie - strona 1 Pojęcie nauki o finansach publicznych - omówienie - strona 2 Pojęcie nauki o finansach publicznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 1 Przedmiot nauki o finansach publicznych.
1. Pojęcie nauki o finansach publicznych.
Istnieją trudności z definicją „ finansów publicznych” Do zdefiniowania finansów publicznych wielce przydatne jest kryterium własności, wg którego działalność gospodarczą i społeczną dzielimy na prywatną i społeczną ⇒ sektor prywatny i sektor publiczny. Zastosowanie tego kryterium pozwala stwierdzić, że przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego.
Wadą tej definicji jest sprowadzenie fin. publicznych do nauki o gospodarowaniu pieniężnymi środkami publicznymi ( co jest typowe dla ekonomii klasycznej), a jej nowoczesne ujęcie wymaga , oprócz zewnętrznej formy funduszy publicznych, wzięcia pod uwagę również jej treści ekonomicznej, społecznej, politycznej itp.( nauka stara się określić związki przyczynowo - skutkowe między gromadzeniem pieniędzy a procesami gospodarowania, społecznymi i politycznymi )
Nauka o fin. pub. bada przyczyny i skutki tworzenia finansów publicznych, a to wymaga odpowiedzi na pytania:
Dlaczego władze zgłaszają popyt na pieniądz, co kształtuje jego wielkość?
W jaki sposób popyt na pieniądz może być zaspokojony?( podatki, pożyczki)
Jakie skutki przynoszą wydatki władz publicznych, kreowanie popytu na pieniądz?
Jakie instrumenty tworzenia funduszy publicznych powinny być zastosowane?
Jakie dziedziny i w jaki sposób powinny być finansowane z funduszy publicznych?
Jakie powinny być relacje miedzy różnymi szczeblami władzy?
2. Kategoria potrzeb zbiorowych
Działalność gospodarcza człowieka ma na celu zaspokajanie potrzeb, co stanowi centralny element teorii ekonomicznej (to jest motyw gospodarczej aktywności człowieka)
Potrzeba - pożądanie wartości użytkowych (dóbr i usług), wynikające z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalnego ludzkości.
ma charakter nieograniczony (na nowym poziomie rozwoju, nowe potrzeby)
są wywoływane przez postęp techniczny, organizacyjny, naukowy, kulturalny itp.
wraz z rozwojem materialnego dobrobytu rośnie rola potrzeb wyższego rzędu.
Natomiast możliwości zaspokajania potrzeb są ograniczone ⇒ prawo ograniczonych możliwości zaspokajani potrzeb ( które ma względny i ogólny charakter)
Zróżnicowanie stopnia zaspokajania potrzeb wynika z :
zachowania poszczególnych jednostek ( ich kryteria wyboru)
wpływu państwa, władz samorządowych.
Niektóre potrzeby muszą być zaspokajane zbiorowo ( odbiorcą jest społeczeństwo) np. obrona narodowa, oświ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz