Prawo gospodarcze UE. TUE i TFUE - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze UE. TUE i TFUE - omówienie - strona 1 Prawo gospodarcze UE. TUE i TFUE - omówienie - strona 2 Prawo gospodarcze UE. TUE i TFUE - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 30 kwietnia 2008 r.
(OR. fr)
6655/1/08
REV 1
AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY
Dotyczy:
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej
INFORMACJA DLA CZYTELNIKA
Niniejsza publikacja zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej wraz z ich protokołami i załącznikami w wersji uwzględniającej zmiany wprowadzone Traktatem
z Lizbony podpisanym w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. Zawiera ona również deklaracje załączone do Aktu
końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony.
Traktat z Lizbony podlega obecnie ratyfikacji przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami
konstytucyjnymi. Zgodnie z artykułem 6 Traktatu, wejdzie on w życie w dniu 1 stycznia 2009 r., jeżeli do tego czasu
złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne, w przeciwnym razie wejdzie on w życie w pierwszym dniu
miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.
Niniejsza publikacja ma charakter tymczasowy. Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony mogą ukazać się
sprostowania do poszczególnych wersji językowych tekstu mające na celu poprawienie ewentualnych błędów, które
wystąpiły w Traktacie z Lizbony lub w obowiązujących Traktatach.
Niniejszy tekst jest źródłem informacji, za które instytucje europejskie nie ponoszą odpowiedzialności.
6655/1/08 REV 1
PL
WERSJE SKONSOLIDOWANE
TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ
I
TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU
UNII EUROPEJSKIEJ
6655/1/08 REV 1
PL
Spis treści
TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ ............................................................................................... 17
PREAMBUŁA ................................................................................................................................... 18
TYTUŁ I
POSTANOWIENIA WSPÓLNE ................................................................................. 20
TYTUŁ II
POSTANOWIENIA O ZASADACH DEMOKRATYCZNYCH................................ 25
TYTUŁ III POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH................................................................... 28
TYTUŁ IV POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓŁPRACY ....................................... 36
TYTUŁ V
POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH UNII
I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI
ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA.................................................................. 37
ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIAŁANIACH ZEWNĘTRZNYCH UNII............................. 37
ROZDZIAŁ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA.................................................................................................... 40
Sekcja 1
Postanowienia wspólne.......................................................................................... 40
Sekcja 2
Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.................. 51 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz