Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 16

note /search

Psychologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4074

Schwartz, egalitaryzm, hierarchiczność oraz osobowość antydemokratyczna. Notatka zawiera także informacje na takie tematy jak: koncepcja orientacji na dominację społeczną, 3 główne zasady sprawiedliwego podziału dóbr, sposoby przywracania sprawiedliwości, kryteria sprawiedliwości i niesprawiedliwoś...

FILOZOFIA notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 10521

Tematem przewodnim jest filozofia wykładana na przedmiocie Filozofia i etyka. Prowadzony przez prof. dr hab. Edwarda Jeliński na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pliku nr 1 zawarte informacje to: czym jest filozofia, filozoficzny pogląd na świat, co różni filozofię od innych nau...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3367

Międzynarodowe stosunki gospodarcze GLOBALIZACJA Pojęcie globalizacji - współcześnie i w historii. Definicje globalizacji i ewolucja pojęcia. Definicja globalizacji wg A. Zorskiej. Globalizacja ekonomiczna. Czynniki kształtujące globalizację. Czynniki znaczącego przyspieszenia procesu globalizacji...

Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3108

in. zagadnienia takie jak: obrót papierów wartościowych, prawo papierów wartościowych, weksle, obligacje pojecie i znaczenie, klasyfikacja obligacji według rodzaju, obligacja zamienna, zabezpieczanie obligacji przed inflacją, dodatkowe przywileje nabywcy obligacji, wartość obligacji. (…) …. Ustaw...

Unia celna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2940

pdf. Notatka na temat unii celnej zawiera takie informacje, jak: kształtowanie się integracji europejskiej, unia celna, podstawy funkcjonowania unii celnej, artykuł 23 TWE, artykuł 28 TFUE (dawny artykuł 23 TWE), artykuł 25 TWE, artykuł 30 TFUE (dawny artykuł 25 TWE), skutki utworzenia unii celne...

Finanse - wykłady - Kapitał obrotowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694

Następnie zostaną nam przybliżone takie terminy, jak: kapitały w przedsiębiorstwie, ponadnormalny wzrost dywidend, zalety i wady metody Gordona, równanie SMI. Poznamy rodzaje obligacji, pojęcie kapitału obrotowego netto, cele zarządzania działalnością bieżącą i strategie zarządzania kapitałem o...

Historia Stosunków Międzynarodowych - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3507

in. temat teorii ćwierćwiecza, koncepcji supercykli (tabelka), koncepcji III fali Tofflera, koncepcji fal demokratyzacji i fal odwrotu od demokracji, problemu potęgi i hierarchizacji państw, zimnej wojny, Chin Mao Zedonga Historia Stosunków Międzynarodowych Prof. Sebastian Wojciechowski Teoria ćwi...

Rynek Unii Europejskiej od powstania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

Maciej Walkowski Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione wraz z powołaniem Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej. Gwarantuje ono swobodę pobytu i przemieszczania się na terenie wszystkich państw członkowskich. Geneza idei: 1947 Idea `międzyobywatelstwa europejskiego' Rogera Picarda: ...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4067

von Boyme – współczesne teorie polityczne, pojęcie klasy politycznej, pojęcie „przeciw-elity” (Lasswell) oraz antydemokratyczne implikacje teorii elit. TEMAT I: ELITY „Elita władzy” Charles Mills Zmiany w amerykańskiej strukturze władzy - w ...

Socjologia życia publicznego - konflikt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4795

temat 2 Socjologia życia publicznego konflikt społeczny Wnuk-Lipiński str. 243-269 życie publiczne - przestrzeń działania aktorów zbiorowych, którzy występują z roszczeniami roszczenia (oczekiwania) - biorą się z: odmiennych opcji aksjologicznych różne interpretacje świata społ. różne doświadczeni...