Prawo wekslowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wekslowe - strona 1 Prawo wekslowe - strona 2 Prawo wekslowe - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: obrót papierów wartościowych, prawo papierów wartościowych, weksle, obligacje pojecie i znaczenie, klasyfikacja obligacji według rodzaju, obligacja zamienna, zabezpieczanie obligacji przed inflacją, dodatkowe przywileje nabywcy obligacji, wartość obligacji.


(…)

….
Ustawa z 29.07.2005r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz. Ustaw 2005 nr.183 poz. 1537.
Ustawa o obligacjach,prawo wekslowe.
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Prawo bankowe,Kodeks spółek handlowych, Fundusze inwestycyjne, Kodeks cywilny.
Prawo papierów wartościowych
2.03.2012r.
Bucholski
Zagadnienia wstępne- PPW.
Pojęcie PW są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe…
… dłużników do których zaliczono skarb państwa, NBP, UE, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EB inwestycyjny, Bank Światowy.
Inne albo poręczone lub gwarantowane przez wymienione szczególnie wiarygodne inwestycje,
Uregulowania prawne warunkują możliwość emisji listów zastawnych od zapewnienia posiadaczom tych warunków solidnego wywiązywania się przez emitenta z należnych im świadczeń, tj. z terminowego…
… kredytobiorcy czy to w drodze licytacji czy innej formy sprzedaży majątku.
Kredytu nie jako udzielano pod zastaw majątku co znalazło odbicie w nazwie dokumentu.
A)Od 1997r. odbicie w nazwie dokumentu o listach zastawnych i bankach hipotecznych które to reaktywowano w Polsce instytucja listów zastawnych.
Zgodnie z przepisami listem zastawnym jest emitowany przez bank hipotecznych pożyczkowy papier wartościowy…
… się oraz obrotu tymi walorami.
W zależności od podstawowych funkcji jakie spełniają PW można wyodrębnić walory stanowiące potwierdzenia:
-wierzytelności pieniężnych (obligacje, weksle, czeki, listy zastawne),
-uprawnień do współwłasności majątkowych np.: akcje natomiast ze względu na tryb stosowanie przy obrocie PW wyróżnia się dokumenty:
-na okaziciela (bezimienne) przy których przenoszenia własności…
… są zbieżne przynajmniej w podstawowych rozwiązaniach np.: prawo wekslowe i czekowe znajduje oparcie w konwencjach międzynarodowych oraz w praktyce bankowej ułatwia to posługiwanie się walorami w skali międzynarodowej dodatkowo wzmacniając ich role.
Bucholski
5.03.2012
Weksle dzielimy:
- trasowane bardziej złożone bo występuje trasat czyli osoba która musi zapłacić.
Weksel własny:
- osoba sama wypełnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz