Papiery wartościowe - omówienie - Prawo czekowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Papiery wartościowe - omówienie  - Prawo czekowe - strona 1 Papiery wartościowe - omówienie  - Prawo czekowe - strona 2 Papiery wartościowe - omówienie  - Prawo czekowe - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (dr Herbet)
24.10.2007r.
Prawo papierów wartościowych:
Pojęcie i źródła
Pojęcie papieru wartościowego
Funkcje
Teorie powstania
Typy i rodzaje
Problem dematerializacji
Ad.1.
Jest to zespół norm prywatnoprawnych regulujących:
wstawianie (emisję)
obrót (rozporządzanie)
wykonywanie praw umarzanie szczególnego rodzaju instrumentów finansowych określonych jako papiery wartościowe
Prawo papierów wartościowych nie stanowi odrębnej gałęzi prawa, jest to wyspecjalizowana dyscyplina prawa cywilnego. Nie jest też dziedziną skodyfikowaną.
Do zasadniczych typów papierów wartościowych należą:
akcje
obligacje (ustawa 29.VI.1995r. o obligacjach)
weksle (ustawa 28.IV.1936r. prawo wekslowe)
czeki (ustawa 28/IV.1936r. prawo czekowe)
certyfikaty inwestycyjne (ustawa o funduszach inwestycyjnych)
dowody składowe
konosamenty (Kodeks morski)
listy zastawne (ustawa o listach zastawnych)
inne papiery bankowe (ustawa Prawo bankowe)
prawo rynku kapitałowego (ust. 29 VII 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi i z 29.VII 2005r. o ofercie publicznej)
Ad.2. Dwa ujęcia: klasyczne - tu mamy trzy koncepcje: obiegową, legitymacyjną i pośrednią - odwołujące się do porządku legitymacyjnego
Teoria legitymacyjna - jest to dokument, który inkorporuje pewne cywilne prawo podmiotowe w taki sposób, że wykonywanie prawa nie jest możliwe bez posiadania dokumentu
Teoria obiegowa - jest to dokument, który inkorporuje pewne prawo majątkowe w taki sposób, iż rozporządzanie prawem z dokumentu następuje przez rozporządzenie dokumentem, mówi się, że „prawo podążą za dokumentem” Odwołując się do porządku legitymacyjnego i klauzul dokumentowych w typowym zobowiązaniu obowiązują dwie reguły porządku:
dłużnikowi nie przysługuje prawo weryfikacji osoby wierzyciela
dłużnika obciąża ryzyko świadczenia do rąk osoby nieupoważnionej Te dwie reguły mogą być weryfikowane przez klauzule:
prosta klauzula reprezentacyjna - dłużnik ma prawo urealnić spełnienie świadczenia od dokumentu stwierdzającego uprawnienia wierzyciela
prosta klauzula legitymacyjna - dłużnik ma prawo spełnić świadczenie do rąk osoby przedstawiającej dokument zwalniającym także wtedy gdy osoba taka okaże się nieuprawniona materialnie
podwójna klauzula reprezentacyjna - dłużnik ma prawo spełnić świadczenie wyłącznie do rąk osoby przedstawiającej dokument z zastrzeżeniem , że spełnienie świadczenia do rąk osoby, która nie ma dokumentu, nie ma skutku uwalniającego)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz