Weksle - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weksle - omówienie (II sem) - strona 1 Weksle - omówienie (II sem) - strona 2 Weksle - omówienie (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

WEKSEL:
trasowany
własny
in blanco
ad 1. Weksel trasowany - in trata, ciągniony, przekazany. Jest papierem wartościowym sporządzanym w formie ściśle określonej w przepisach ustawy prawo wekslowe.
Zawiera skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób podpisanych na wekslu. (JEST TO SFORMALIZOWANY RODZAJ PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO)
Ustawowe elementy weksla trasowanego:
nazwa weksel w samym tekście dokumentu w języku w jakim go wystawiono;
polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
oznaczenie terminu płatności;
oznaczenie miejsca płatności;
nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie wypłata ma być dokonana (remitenta);
oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
podpis wystawcy weksla (trasanta);
Brak choćby jednego z wyżej wymienionych elementów pozbawia dokument charakteru weksla.
Prawo wekslowe dopuszcza jednak 3 odstępstwa od tej reguły, w przypadku których uzupełnienie treści weksla następuje za pomocą domniemań prawnych określonych w art. 2 prawa wekslowego.
weksel bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem
w braku osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania (siedziby) trasata.
weksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwiska wystawcy.
Na ważność zobowiązania wekslowego nie ma wpływu kolejność w jakiej poszczególne elementy składowe zostały napisane na wekslu, czy też innego rodzaju błędy, ponieważ o wykładni treści weksla decyduje logiczne pojmowanie całości tekstu weksla, a nie literalne znaczenie poszczególnych słów tekstu i zachowanie reguł gramatycznych.
Ad I. NAZWA weksla w samym tekście dokumentu. Nazwa WEKSEL powinna być zawarta w dokumencie musi się wiązać z treścią weksla, niezachowanie tej formy powoduje nieważność weksla (nie wystarczy sam nagłówek)
nie można zastąpić innym zbliżonym określeniem
słowo weksel powinno być użyte w takim samym języku w jakim jest polecenie zapłaty
gdy weksel wystawiono w kilku językach jednocześnie, wówczas zgodnie z konwencją genewską za języki w których weksel wystawiono uważa się ten, w którym sformułowano bezwarunkowe polecenie zapłaty.
Ad II POLECENIE BEZWARUNKOWE ZAPŁATY
powinno być sformułowane w formie dyspozycji skierowane do osoby 3, zaś ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz