Międzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
GLOBALIZACJA
Pojęcie globalizacji - współcześnie i w historii.
Definicje globalizacji i ewolucja pojęcia. Definicja globalizacji wg A. Zorskiej.
Globalizacja ekonomiczna.
Czynniki kształtujące globalizację. Czynniki znaczącego przyspieszenia procesu globalizacji w ostatnich dwóch dekadach. Pozytywne cechy globalizacji. Pojęcie homo sapiens globalis. Wpływ outsourcingu i offshoringu na rynki pracy. Globalizacja w ujęciu B. Liberskiej.
Cechy globalizacji.
Podejście globalistów, globalsceptyków, zwolenników koncepcji globalnych transformacji.
3 główne wymiary globalizacji.
Efekty globalizacyjne.
Globalizacja rynków towarowych, usługowych i finansowych.
Kryzys zadłużeniowy.
Kryzys finansowy - walutowy, bankowy, zadłużenia zagranicznego, systemu finansowego.
Koncepcje teoretyczne wyjaśniające przyczyny powstawania i mechanizm kryzysów walutowych.
Współczesny kryzys finansowy - geneza i przebieg.
Skutki kryzysu w USA.
Skutki kryzysu w Europie.
Skutki kryzysu na świecie.
Problemy globalne - definicja, próby sklasyfikowania.
Globalny terroryzm.
Rola postępu technologicznego.
Globalizacja, technologia, terroryzm.
Naturalna odpowiedz global community.
Od terroryzmu ponadnarodowego do globalnego.
Problemy ekologiczne - rodzaje. Konteksty w jakich można mówić o środowisku naturalnym jako o problemie globalnym Zarys historyczny - zagadnienia ochrony środowiska na arenie międzynarodowej. Konferencja w Sztokholmie - przyczyny, postanowienia Od konferencji w Sztokholmie do szczytu w Rio - zawarte porozumienia, problemy, koncepcja zrównoważonego rozwoju. Konferencja w Rio- uczestnicy, postanowienia (deklaracja z Rio, Agenda 21, deklaracja w sprawie lasów, konwencje w sprawie zmian klimatu i różnorodności biologicznej, konwencja w sprawie pustynnienia. Realizacja postanowień z Rio. Protokół z Kioto. Agenda 21 (CSD i GEF).
Rozwarstwienie dochodowe.
Stosunek wobec krajów rozwijających się, propozycje zmian w tej dziedzinie.
Problem demograficzny i problem wyżywienia ludzkości.
POJĘCIE GLOBALIZACJI
3P = Poszerzanie, pogłębianie i przyspieszanie.
Pojęcie używane do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyspieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami. W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz