Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 15

note /search

Wzrost gospodarczy - opracowanie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120

III. WZROST GOSPODARCZY 15. Stopa wzrostu Ujęcie dyskretne Ujęcie ciągłe Stopa wzrostu 16. Dekompozycja Solowa: 17. Intensywna postać f. produkcji Cobba-Douglasa Jeżeli spełnione jest założenie o stałych korzyściach skali (zakładamy ), to: 18. Założenia modelu Solowa: PKB zależy od kapitału i...

Funkcja bilansowa i optymalizacyjna handlu zagranicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Funkcja bilansowa i optymalizacyjna handlu zagranicznego Handel zagraniczny reprezentuje funkcje: n Bilansowa - polega na eksporcie nadwyżek, imporcie niedoborów i ma charakter wysoce pasywny (nie wpływa na zmianę struktury gospodarczej), n Optymalizacyjna - ma dwa kryteria: · krótkookresowe - id...

Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Makroekonomiczne przesłanki efektywnej polityki rolnej. 1. Zerwanie z przerzucaniem na rolnictwo kosztów funkcjonowania monopoli środków produkcji 2. Konieczność spadku kosztów zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji i wzrost opłat prac...

Strategia dostosowań sektora rolno spożywczego do warunków gospodarki ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Strategia dostosowań sektora rolno spożywczego do warunków gospodarki rynkowej. W rolnictwie rodzinnym istnieje mechanizm przystosowawczy do reguł stosowanej wobec niego polityki . Ten mechanizm nazywany serwo mechanizm adaptacyjny . Polega na tym że jeżeli rosną dochody rolnika to przeznaczane s...

Ustrój demokratyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Klasyfikacja ustrojów demokratycznych. Demokratyczny ustrój gospodarczy to taki gdy jest całe społeczeństwo lub przynajmniej klasa uprzywilejowana wyposażona w mechanizmy wyborcze za pomocą których może wpływać na charakter prawa gosp...

Wpływ obu typów nierównowagi na postęp cywilizacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Wpływ obu typów nierównowagi na postęp cywilizacyjny. Nierównowaga popytowa wpływa negatywnie na postęp cywilizacyjny, gdyż go obniża. Kraje w których przez kilkadziesiąt lat dominowała nierównowaga popytowa nie mogły w tym czasie poszczycić się żadnym autonomicznym wkładem w postęp cywilizacyjny...

Współzależności decydujące o postępie gospodarczym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

Współzależności decydujące o postępie gospodarczym. W gospodarce mamy dwa poziomy : 1. poziom zasobów czynników produkcji 2. poziom efektów czynników produkcji Te dwa poziomy są ze sobą sprzężone. Relacje między pracą, a wydajnością określa czynnik: - kwalifikacje i postawy ludzkie - podstawowe c...

Założenia równowagi ogólnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

Założenia równowagi ogólnej J. Kornai przedstawił 12 głównych założeń równowagi ogólnej: 1. Charakter statyczny i stacjonarny. 2. Zbiór organizacji jest niezmienny, 3. System gospodarczy składa się z producentów i konsumentów, 4. Zbiór ...