Wzrost gospodarczy - opracowanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy - opracowanie. - strona 1 Wzrost gospodarczy - opracowanie. - strona 2 Wzrost gospodarczy - opracowanie. - strona 3

Fragment notatki:

III. WZROST GOSPODARCZY
15. Stopa wzrostu
Ujęcie dyskretne
Ujęcie ciągłe
Stopa wzrostu 16. Dekompozycja Solowa:
17. Intensywna postać f. produkcji Cobba-Douglasa
Jeżeli spełnione jest założenie o stałych korzyściach skali (zakładamy ), to: 18. Założenia modelu Solowa:
PKB zależy od kapitału i zatrudnienia (pomijamy postęp techniczny). Zależność ta opisana jest funkcją produkcji o stałych korzyściach skali.
Krańcowa efektywność kapitału oraz krańcowa wydajność pracy maleją.
Wydatki budżetu są równe podatkom, a eksport jest równy importowi (co do wartości). Równanie redukuje się do .
Oszczędności równe są inwestycjom i stanowią (przez cały czas) stałą część PKB .
Inwestycje są sumą inwestycji przeznaczonych na odbudowanie zużytego kapitału oraz inwestycjom powiększającym zasób kapitału : .
Zatrudnienie rośnie co roku z tą samą stopą wzrosty : .
19. Podstawowe równanie modelu Solowa
Jest do podstawowe równanie modelu Solowa. Jedyną zmienną (zmieniającą się w czasie) jest kapitał p.c. (k):
Znając funkcję produkcji oraz parametry można obliczyć jak zmieni się kapitał p.c. w kolejnych latach.
…..
20. Zbieżność gospodarki do stanu stacjonarnego
Dla dowolnego stanu początkowego k(0) podstawowe równanie solowa generuje nieskończony ciąg wartości: k(1), k(2),... czyli trajektorię. Ilustracja równania: :
Z upływem czasu przyrost kapitału p.c. ( )
jest coraz mniejszy, a poziom kapitału p.c. zbliża się do wartości Punkt to punkt stacjonarny (ustalony) modelu wzrostu Solowa.
21. Stan stacjonarny w modelu Solowa a wzrost równomierny
W stanie stacjonarnym Z tych równań wynika, że z chwilą osiągnięcia stanu stacjonarnego kapitał p.c. stabilizuje się
na poziomie , zatem dla kolejnych okresów .
Aby kapitał p.c. pozostał na stałym poziomie, to kapitał bezwzględny musi rosnąć z taką stopą wzrostu jak zatrudnienie. Dopiero wówczas stałej wartości kapitału p.c. odpowiadać będzie stałą wartość PKB p.c: oraz stała wartość konsumpcji p.c: .
W stanie stacjonarnym PKB i konsumpcja ( w ujęciach bezwzględnych) rosną ze stopą wzrostu równą stopie wzrostu zatrudnienia!


(…)

…) rosną ze stopą wzrostu równą stopie wzrostu zatrudnienia!
Wielkość kapitału na jednego zatrudnionego w stanie stacjonarnym możemy wyznaczyć geometrycznie,
znajdując punkt przecięcia wykresu funkcji z prostą . Dla danej funkcji produkcji oraz parametrów punkt ten zależy od wartości stopy oszczędności .
Im wyższa stopa oszczędności tym wyższy stosunek kapitału do wielkości zatrudnienia ( ).
Wzrost stopy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz