Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 14

Założenia rachunku dochodu narodowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

Założenia rachunku dochodu narodowego według SNA i MPS. I aksjomat MPS - na dochód narodowy w danym roku składają się nowo wytworzone, a nie zużyte w produkcji dobra materialne i tylko one. II aksjomat MPS - wartość nowo wytworzona jest rezulta...

Związek polityki monetarnej i fiskalnej z kształtowaniem się ekonomicz...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2009

Związek polityki monetarnej i fiskalnej z kształtowaniem się ekonomicznych warunków gospodarowania. Te dwa rodzaje polityk można uprawiać w sposób defensywny i ekspansywny. Ekspansywna polityka monetarna- z roku na rok rosną ceny: krajowe i eksportowe, środki produkcji. Natomiast spada

Umowa sprzedaży, Umowa o dzieło, Umowa zlecenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

Umowa sprzedaży – najczęstsza zawierana umowa jest to czynność prawna, dwustronna zobowiązująca i jednocześnie rozporządzająca, czynność konsensualna, czyli dochodzi do skutku poprzez sam fakt wymiany zgodnych oświadczeń woli. (Inter vias – między żywymi) oraz czynność odpłatna. Sprzedaż – popr...

Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego - opracowanie zagadn...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1169

IV. Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego. 1.Kryteria klasyfikacji rynków finansowych 1a. Rodzaje instrumentów finansowych: rynek pieniężny: bony skarbowe, certyfikaty, krótkoterminowe papiery dłużne, na rynku pieniężnym dochodzi do rolowania (uczestnicy rynku wycofują się po roku); f...

Rynek kapitałowy i jego instrumenty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sobiech
 • Finanse
Pobrań: 273
Wyświetleń: 630

IV. Rynek kapitałowy i instrumenty rynku kapitałowego. 1.Kryteria klasyfikacji rynków finansowych 1a. Rodzaje instrumentów finansowych: rynek pieniężny: bony skarbowe, certyfikaty, krótkoterminowe papiery dłużne, na rynku pieniężnym dochodzi do rolowania (uczestnicy rynku wycofują się po roku); f...

Podstawy zarządzania - organizacja.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2989

Podstawy zarządzania Część I Dr A. Stańda Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania andrzej.standa@ue.poznan.pl Dr Andrzej Stańda - Podstawy zarządzania 1 Literatura Literatura podstawowa • Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Krzakiewicz, AE w Poznaniu, 2007/6 ( rozdz....

Banki - rodzaje operacji, ogólne informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. inż. Edward Rój
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

FINANSE 15.02.2013 Rodzaje operacji dokonywanych przez banki komercyjne, aktywa i pasywa banku k. oraz jak liczymy współczynnik wypłacalności banku. Tradycyjne czynności banków (rodzaje operacji bankowych): Operacje czynne - u...

Funkcje kontroli w zarządzaniu - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1001

Funkcja kontroli w zarządzaniu Część VI Dr Andrzej Stańda Funkcja kontroli w logice procesu zarządzania organizowanie realizacja planowanie motywowanie kontrolowanie Funkcja kontroli w zarządzaniu - istota kontroli • Ustalenie wyników i postępu działalności, interpretowanie stwierdzony...

Cele organizacji - Cele kierunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Andrzej Stańda
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2156

Podstawy zarządzania Część III Cele organizacji Cele organizacji • Uniwersalnym celem organizacji jest dążenie do maksymalizacji powodzenia • Cel to antycypowany, przyszły stan jakichś rzeczy pod pewnymi względami cenny i przez to wyznaczający kierunek i strukturę działania • Typologia cel...