Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 13

System stałego kursu walutowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

System stałego kursu walutowego. Kurs walutowy jest to cena waluty obcej wyrażona w pieniądzu krajowym. System stałego kursu walutowego dzielimy na: · system waluty złotej, · system waluty niezależnej, System waluty złotej. n waluty...

System zmiennego kursu walutowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

System zmiennego kursu walutowego .Zasady i konsekwencje stosowania. System ten dzieli się na dwa rodzaje: bez interwencji banku centralnego na rynku walutowym (clean floating) z interwencją banku centralnego na rynku walutowym (dirty floating) clean floating - banki pozwalają na swobodne kształt...

Typy inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Typy inflacji. Biorąc pod uwagę przejawy i skutki inflacji można wyodrębnić wiele typów: n ruch cen: a) inflacja otwarta (cenowa) charakteryzuje się ruchem den w górę do poziomu równoważącego strumienie popytu i podaży, b) inflacja tłumiona (zasobowa) wzrost cen jest odgórnie hamowany, powoduje t...

Ustrój dyktatorski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Klasyfikacja ustrojów dyktatorskich. Dyktatorski ustrój gospodarczy jest wtedy gdy całe społeczeństwo lub przynajmniej klasa uprzywilejowana nie jest wyposażona w mechanizmy wyborcze za pomocą których mogłyby wpływać na charakter praw...

Ustrój gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Czym jest ustrój gospodarczy ? Ustrój gospodarczy stanowią te przepisy prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto i jakie może bądź musi wykonywać gospodarcze czynności. Cechy różniące us...

Ustrój liberalny i etatystyczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

Kryteria rozróżniania ustrojów liberalnych i etatystycznych. Liberalizm gospodarczy to pogląd, w myśl którego tym lepiej dla społeczeństwa, im mniej czynności gospodarczych zastrzeżonych jest dla instytucji lub przedsiębiorstw pań...

Wartość poznawcza makroekonomicznego modelu przepływów pieniężnych - m...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Wartość poznawcza makroekonomicznego modelu przepływów pieniężnych - międzygałęziowych. Mówimy o zaletach rozwiązania rynkowego. Wartość poznawcza schematu pieniężnych przepływów międzygałęziowych niepomiernie rośnie w gospodarce rynkowej, gdzie relacje popytowo - podażowe określają funkcje infor...

Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Wpływ wewnętrznej polityki fiskalnej na równowagę płatniczą kraju. Poprawę bilansu płatniczego można uzyskać studząc koniunkturę , a więc ograniczając popyt krajowy .Rząd prowadzi w takim przypadku restrykcyjną politykę fiskalną polegającą na zwiększaniu podatków lub ograniczanie wydatków rządowy...

Wymiana z zagranicą a proces integracji struktur gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Wymiana z zagranicą a proces integracji struktur gospodarczych. Nie ma uzasadnienia do prowadzenia gospodarki autarkicznej. Należy prowadzić wymianę z zagranicą nawet kiedy ma się jednakowe koszty jednostkowe dla wielu asortymentów i wtedy na specjalizacji można także zarobić. Specjalizacja jest ...

Wzrost eksportu a przyrost dochodów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

Wzrost eksportu a przyrost dochodów . Teoria mnożnika handlu zagranicznego. Skutki wpływu zwiększenia eksportu na przyrost dochodu narodowego ilustruje teoria mnożnika handlu zagranicznego. DY - ostateczny przyrost dochodu narodowego, DEx - początkowy przyrost eksportu, DIm - indukowany (wzrostem...