Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 17

note /search

Przywództwo polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Socjologia polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5166

temat 4 elementy przywództwa Hermann Elementy przywództwa str 297-314 Lider typy pstrokaty kobziarz z Hamelin (ten od myszy) wskazuje zwolennikom cele działania i kusi aby podążali za nim jest on nieustannie w centrum uwagi przywództwo skupia się na osobistych cechach lidera kupiec trzeba mieć wra...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3913

na końcu został podany (w formie diagramu) proces legislacyjny. (…) … urodzenie nabywa obywatelstwo państwa, którego obywatelami są rodzice Ius soli (prawo ziemi) o obywatelstwie decyduje miejsce urodzenia (USA) PL- nabywa się przez urodzenie ...

Teoria bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 8323

Znajdziemy w nim zagadnienia związane zarowno z bezpieczeństwem narodowym jak i bezpieczeństwem w w rozumieniu ogólnym. Przedstawiona została typologia strategii bezpieczeństwa. W pracy tej można wyróżnić generalny podział na zagadnienia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym oraz mediami i zarządza...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - wykład, dr Elżbieta Prussak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 588
Wyświetleń: 7455

Wymienione zostały także główne organy Państwowej Inspekcji Pracy i jej jednostki organizacyjne. Pod koniec notatki zostały podane warunki zaliczenia przedmiotu oraz zakres wiedzy do kolokwium. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 24...

Opracowanie tekstów z książki: "Czym jest teoria w politologii?"

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Teoria polityki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3717

"Pluralizm teoretyczny w politologii" - Andrzej Jabłoński, 2. "Rodzaje teorii w nauce o polityce" - Mirosław Karwat, 3. "Teoria polityki w komentarzach filozoficznych i metodologicznych" - Jan P. Hudzik, 4. "Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku" ...

Negocjacje biznesowe - materiały, dr Radosław Fiedler

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Negocjacje biznesowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6104

Z notatki dowiedzieć się można jakie poglądy na temat negocjacji maił: Erazm z Rotterdamu, Charles-Maurice de Talleyrand, J. Szaban, A. Rządca, P. Wujec, Chesten Karrass. NEGOCJACJE, Ćwiczenia nr 1, 16.10.2009 r. Literatura: Negocjacje w biznesie - Z. Nęcki Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez podda...

Retoryka i erystyka - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6384

Schopenhauer Psychologiczne Wynikające z języka Błędy logiczne Antydyskusyjne Podawać luźne i rozproszone przesłanki, by uzyskać zwodniczo akceptację ich przez przeciwnika Homonimia - szczególnie gdy pojęcia wyrażone tą samą nazwą są zbliżone Przyjąć twierdzenie wygłoszone w sensie relatywny jako ...

System partyjny we Włoszech

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4144

WŁOCHY system partyjny - zapis konstytucyjny daje partiom włoskim bardzo wysoką rangę są głównym filarem porządku demokratycznego PIERWSZA REPUBLIKA (1945-1994) - system wielopartyjny, ale nie klasyczny: ~ niedoskonała dwupartyjność: istniały dwie duże partie (chadecy i komuniści), ale nie wymieni...

Filozofia - źródła filozoficzne Komunitaryzmu, Taylor, dwie formy demo...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2674

Wykład w przejrzysty sposób prezentuje następujące zagadnienia: źródła filozoficzne Komunitaryzmu, Taylor, dwie formy demokracji, warstwa socjologiczna – uwzględnienie negatywnych rezultatów atomistycznej koncepcji życia społecznego, wady Komunitaryzmu, reprezentanci personalizmu chrześcijańskieg...

LCCI - useful expressions

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1694

Thank you very much for your letter. I am pleased to learn that… We are always grateful for the feedback we receive from our customers. I am extremely sorry about the service you received from our representative. I was sorry to hear that you were disappointed with some aspects of… As you kno...