Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 9

Mikroekonomia notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Beata Jamka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 6230

...Funkcje państwa : - alokacyjna – optymalna alokacja zasobów gosp. - stabilizacyjna – ogr. Inflacji i bezrobocia - redystrybucyjna – zmniejszenie nierówności dochodowych i majątkowych. Sfery działania państwa: - procesy realne – procesy materialne - procesy regulacji – procesy myślo...

Konkurencyjnośc przedsiebiorstw - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Drobny
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2520

...Drobny _Konkurencyjność przedsiębiorstw Pytania testowe: 1. Pomoc publiczna, która pomoc dowzolona z mocy prawa: pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem, że przyznawana jest bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów i pomoc na naprawę...

Metody określające zdolności kredytowe - Efektywność finansowa - Kred...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Bankowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1785

Kredyt w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe, przyczynia się do obniżenia dochodów, a równocześnie staranie o...

Międzynarodowa konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Czech
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2765

WYKŁAD I Zmiany natężenia, charakteru i znaczenia konkurencji we współczesnej gospodarce światowej: konkurencja stanowi nieodłączną cechę gospodarki rynkowej i zarazem warunek rozwoju gospodarczego zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej w szybkim tempie i praktycznie we wsz...

Samorząd Austrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Kozera
 • Samorząd i wspólnoty lokalne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4739

Ustrój gmin i miast Austrii już od końca XIX w. wykazuje znaczną stabilność, co przypisać należy instytucjom państwa prawnego, jakie od Konstytucji z 1867 r. wprowadziła monarchia austro- węgierska. Od lat dwudziestych tego stulecia ustrój samorządu terytorialnego został konstytucyjnie określony...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogumiła Szopa
 • Makroekonomia
Pobrań: 2604
Wyświetleń: 6013

Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) – miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji. Dobra finalne – ...

Finanse przedsiębiorstw - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 4410
Wyświetleń: 6132

1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje: a) kupna – sprzedaży b) kredytowe c) regulowania zobowiązań 2. Europian Currency Unit/ECU/ pełni funkcje: a) Środka cyrkulacji b) Środka tezauryzacji c) Miernika wartości 3. Pieniądz jako środek tezauryzacji ma cechy: a) stał...

Marketing pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 4200

MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny e) zaopat...

Certyfikat depozytowy - Płynność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Bankowość
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2030

Certyfikaty depozytowe - są to papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania pieniądza. Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcie środków przez bank. Takie zaświadczenie określa miejsc...

Pytania Egzamin MOiZ UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Czekaj
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 2912
Wyświetleń: 9002

Jest metodą porządkowania oraz grupowania elementów analizowanych podzbiorów ze względu na wybrane kryterium. Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy podzbiory oznaczone literami A, B, C. Metoda ta służy do przeliczania i pokazania na wykresie poszukiwanej relacji czy jest to klasyczny ro...