Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 10

Podstawy teorii portfela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4326

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie , a prowadzi je dr Andrzej Zyguła. Notatka składa się z 34 stron Notatka porusza zagadnienia takie jak - podstawy terorii portfela - analiza dochodu i ryzyka - pomiar dochodu z inwetycji - stopa...

Analiza rynku i badania marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Rutkowski
 • Analiza rynku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2849

RYNEK W ujęciu ekonomicznym: ogół stosunków wymiennych ( towarowo- pieniężnych) między sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone dobra i usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt) ...

Polityka monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771

1. Polityka monetarna NBP. Cel. Metody. a Jakimi narzędziami do prowadzenia polityki monetarnej dysponuje NBP? b Czym się różni ekspansywna polityka monetarna od restrykcyjnej? c Na czym polegają operacje otwartego rynku? d Omów politykę stóp procentowych NBP. e Jaki jest skutek operacji ...

System bankowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1799

1.System bankowy w Polsce System bankowy w Polsce - historia Sektor bankowy w Polsce - dziś rodzaje banków, wielkość banków, ilość banków, banki notowane na giełdzie model sektora bankowego w Polsce na tle innych modeli 4. Zadania kontrolne - Mamy możliwość nabycia papieru wartościo...

Bilans banku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2338

2. Wskaźniki określające płynność, wypłacalność banku Płynność banku komercyjnego (trudna do uzyskania w odróżnieniu do innych firm gdzie terminy płatności są znane z góry) - synchronizacja strumieni wpłat i wypłat (złota reguła bankowa) Wskaźniki określające płynność banku: Współczynnik ...

Działalność kredytowa test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

1 Działalność depozytowa i kredytowa banków (operacje pasywne, aktywne) 2 Bilans banku 3 Działalność kredytowa 1. Zgodnie z wymogami UE, współczynnik wypłacalności banku: - nie powinien być niższy niż 8%, - nie pow...

Faktoring - case study

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1869

Załóżmy, że firma X zdecydowała się odsprzedać w ramach faktoringu pełnego wierzytelność o łącznej wartości brutto wynoszącej 1 000 zł. Termin płatności należności przez dłużnika ma n...

Trendy - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1890

1.Trendy w bankowości (ćwicz) upowszechnienie praktyki szerokiego korzystania z usług bankowych wzrastająca podaż produktów bankowych (leasing, faktoring, bancassurance) 6. Kolokwialne określenie na urządzenie służące do autoryzacji ...

Zadania - finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3766

Finanse Firm – Wprowadzenie Zadanie 1 W Łańcucie funkcjonują dwa zakłady spirytusowe: Polmos Łańcut i Stara Likiernia. Stara Likiernia jest mniejsza - jej aktywa wynoszą 25mln zł, a Polmos jest większy - aktywa wynoszą 40mln zł. Likiernia wypracowała zysk (po opodatkowaniu) 5mln zł, sprzed...

Pytania do obrony 1-14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3780

1. DEFINICJA, EWOLUCJA ORAZ FUNKCJE PIENIĄDZA Pieniądz – to ustalony przez wladze panstwowa prawny srodek płatniczy, powszechny stosowany ekwiwalent towarow i uslyg trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny, oraz akceptowany przez społeczeństwo. Pieniądz pojawil się jako p...