Pytania do obrony 1-14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 5089
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do obrony 1-14 - strona 1 Pytania do obrony 1-14 - strona 2 Pytania do obrony 1-14 - strona 3

Fragment notatki:1. DEFINICJA, EWOLUCJA ORAZ FUNKCJE PIENIĄDZA
Pieniądz – to ustalony przez wladze panstwowa prawny srodek płatniczy, powszechny stosowany ekwiwalent towarow i uslyg trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny, oraz akceptowany przez społeczeństwo.
Pieniądz pojawil się jako pośrednik w procesach wymiany w okresie przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej. Wymiana bezposrednia towar na towar zostala zamieniona na niezależne od siebie akty: towar – pieniadz i pieniadz – towar, co ułatwiło sposób wymiany towarowej. Na przestrzeni wiekow pieniadz podlegal ewolucji pozwalającej wyodrębnić zewnętrzne jego postacie i etapy: pieniadza towarowego, kruszcowego, papierowego czy bezgotówkowego. Proces przechodzenia pieniadza przez jego kolejne postacie i rodzaje okreslany jest mianem procesu dematerializacji pieniadza (odchodzenie od jego wartościowej subst.kruszcowej).
Funkcje pieniadza:
srodek płatniczy – oznacza ze dokonujemy płatności za dostarczenie dobra i uslugi (funkcja platnicza);

3. POLSKI SYSTEM BANKOWY
Obowiazujaca w Polsce od 1989r. struktura systemu bankowego ma charakter dwuszczeblowy:
-szczebel nadrzedny w postaci NBP
-szczebel podrzędny w postaci bankow handlowych
W sklad polskiego systemu bankowego oprocz NBP wchodza 3 podstawowe rodzaje bankow:
banki komercyjne (w formie spolek akcyjnych i banki państwowe) o charakterze uniwersalnym (mogą swiadczych caly zestaw usług określonych w prawie bankowym), nastawione na osiagniecie zysku. Podstawowy trzon w polskim systemie bankowym
banki spółdzielcze które glownie zapewniaja właścicielom dostep do podstawowych usług bankowych, przede wszystkim kredytow (korzystnych)
banki hipoteczne – wyspecjalizowane banki komercyjne, tworzone i funkcjonujące na podstawie specjalnej ustawy. Ich głównymi zadaniami jest udzielanie kredytow


1. DEFINICJA, EWOLUCJA ORAZ FUNKCJE PIENIĄDZA
Pieniądz - to ustalony przez wladze panstwowa prawny srodek płatniczy, powszechny stosowany ekwiwalent towarow i uslyg trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny, oraz akceptowany przez społeczeństwo.
Pieniądz pojawil się jako pośrednik w procesach wymiany w okresie przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej. Wymiana bezposrednia towar na towar zostala zamieniona na niezależne od siebie akty: towar - pieniadz i pieniadz - towar, co ułatwiło sposób wymiany towarowej. Na przestrzeni wiekow pieniadz podlegal ewolucji pozwalającej wyodrębnić zewnętrzne jego postacie i etapy: pieniadza towarowego, kruszcowego, papierowego czy bezgotówkowego. Proces przechodzenia pieniadza przez jego kolejne postacie i rodzaje okreslany jest mianem procesu dematerializacji pieniadza (odchodzenie od jego wartościowej subst.kruszcowej).
Funkcje pieniadza:
srodek płatniczy - oznacza ze dokonujemy płatności za dostarczenie dobra i uslugi (funkcja platnicza);
miernik wartości - pieniadz pozwala na wyrazanie w jednostkach monetarnych wartość dobr i uslug, dzieki którym można porównać rozne towary (funkcja obrachunkowa);
srodek wymiany lub obiegu (cyrkulacji) - pieniadz uczestnicząc w transakcjach kupna sprzedazy umozliwia wymiane towaru na pieniadz i pieniadza na towar (funkcja transakcyjna);
srodek gromadzenia wartości czyli tezauryzacji - jest to oszczędzanie pieniadza który można uzyc do zakupu dobr i usług w przyszłości
pieniadz może być srodkiem rozliczen miedzynarodowych - te funkcje spełniają pieniadze krajow wysoko rozwinietych, posiadających bardzo stabilna walute
fun

(…)

… ogólnej oraz dotacji celowej z budżetu państwa)
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej…

ksztaltowanie warunkow niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego
opracowanie bilansu płatniczego oraz należności i zobowiązań zagranicznych panstw
wykonanie innych zadan określonych ustawami
Najwazniejsze organy NBP:
prezes NBP, powolany przez sejm na wniosek prezydenta na 6-cio letnia kadencje. Przewodniczy on radzie polityki pieniężnej, zarządowi NBP, komisji nadzoru bankowego, reprezentuje NBP na zewnatrz…
… NBP oraz 6-8 czlonkow zarządu, w tym 2 wiceprezesow NBP. Realizuje uchwaly rady polityki oraz podejmuje uchwaly w sprawach nie zastrzezonych do kompetencji innych organow.
Nadzor nad działalnościa bankow komercyjnych sprawuje komisja nadzoru bankowego. Do jej podstawowych zadan naleza: okreslenie zasad działalności bankow zapewniających bezpieczeństwo srodkow pieniężnych
nadzorowanie w zakresie…
… kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych kierowników, ryzyko sprzeczności poleceń
Sztabowo - liniowa - stanowi połączenie struktury liniowej i funkcjonalnej. Struktura przypomina schemat liniowy lecz posiada wyższe kierownictwo z aparatem pomocniczym na który składają się komórki funkcjonalne. Do ich zadań należy przygotowanie materiałów pomocnych dla kierowników w podejmowaniu decyzji
Ze względu…
… na liczbę szczebli oraz rozpiętość kierowania:
Struktury smukłe - rozpiętość kierowania jest mała, duża liczba szczebli
Struktury płaskie - niewiele szczebli kierowania o dużej rozpiętości kierowania
Ze względu na stopień centralizacji władzy:
Struktury scentralizowane - większość uprawnień decyzyjnych znajduje się w rękach kierowników najwyższego szczebla
Struktury zdecentralizowane - wiele uprawnień…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz