Najważniejsze pojęcia finansów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze  pojęcia finansów - wykład - strona 1 Najważniejsze  pojęcia finansów - wykład - strona 2 Najważniejsze  pojęcia finansów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Reglamentacja- trzy rodzaje— 1)pełne pokrycie pieniądza w złocie 2)plafon emisyjny- ustalenie przez państwo dopuszczalnej ilości pieniądza, którą mógł emitować bank centralny, 3)ustalenie stałej relacji między ilością emitowanego pieniądza w stosunku do zasobów złota- czym więcej jakiś kraj miał zasobów złota, tym więcej mógł emitować pieniądza.
Systemy pieniężne- 1)system pełnego pokrycia pieniądza papierowego w złocie 2)system sztabowo- złotowy- pieniądz papierowy był wymieniany na sztaby złota 3)system dewizowo- złotowy -polegał na tym, ze państwa uzależniały ilość emitowanego pieniądza od posiadanych zasobów dolarów, ponieważ od zakończenia 2 wojny do 1971 roku tylko w stanach zjednoczonych istniał parytet dolara w złocie.
Dolar dominujący- w stanach jako jedynym państwie po wojnie dolar miał pelne pokrycie pieniądza w złocie, nie ma tu tzw pustego pieniądza, i takie państwo jest bardzo silne finansowo. Inne panstwa zorientowały się ze najsilniejszą walutą będzie w takim razie dolar i dlatego zdecydowały się ze wszystkie tranzakcje miedzynarodowe, systemy pieniężne będą porównywane do złota (system dewizowo sztabowy)
Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek zwalniania z obowiązań. Pieniądz bezgotówkowy- to pieniądz który nigdy nie zostal wydrukowany ani wybity, np. robel transferowy. Są to zapisy na rachunkach bankowych. Funkcje pieniężne-1)rozliczeniowa-pieniądz pelni te funkcje wszedzie tam, gdzie wystepuje wymiana na towar lub usluge,lub wtedy gdy placimy a nic nie otrzymujemy(podatki). 2)f.platnicza-tam gdzie nie ma wymiany p.za towar,a jest przeplyw pieniądza.3)f.tezauryzacji-dzisiejszy pieniadz,aby przechowac w nim wartosc,należy ulokowac lub zainwestowac.4)f.jednostki rozrachunkowej-pieniadz tej f.sluzy rozliczeniu glownie tranzakcji miedzynarodowych.Jest to pieniadz bezgotowkowy, nigdy nie zostal wydrukowany czy tez wybity.5)f.miernika wartosci-za pomocą pieniadza możemy ze soba porownac wszystkie dobra i uslugi. Zewnetrznym wyrazem wartosci pień. Jest jego sila nabywcza-to ilosc dobr i uslug jaka można nabyc za daną jednostke pieniadza w danym czasie. Zalezy od celu. Jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu cen: wraz ze wzrostem cen maleje sila nabywcza i odwrotnie. Funkcje finansów publicznych -1) funkcja fiskalna jest podstawowa funkcją finansow publicznych które mają za zadanie dostarczyc panstwu okresloną wielkośc dochodow.2) funkcje stabilizacyjne maja na celu zlagodzenie wahan koniunkturalnych. Wykorzystuja przy tym tzw.automatyczne stabilizatory koniunktury oraz instrumenty dorazne. Automatyczne stabilizatory koniunkturalne to np. skala progresywna- ciągla,- w podatku dochodowym od osob fizycznych oraz zasilki dla bezrobotnych .Wraz ze wzrostem dochodu rosnie stawka podatkowa .Wydatki inwestycyjne- państwa na infrastrukture gospodarcza przyczyniaja się do tzw,

(…)

… od innych podmiotów na rzecz podmiotów czynnych (np. państwo, urzędy administracji państw.) .Bierne- są nimi jednostki które uiszczają świadczenia pieniężne na rzecz podmiotów czynnych. Podmioty te w większości nie biorą udziału w planowaniu, uchwalaniu i wykonywaniu budzetu p.(podmioty sektora prywatnego, banki panstwowe, )
KRUS- kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Agencje rządowe- to wyodrębnione…
… budżetowego poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych, poprzez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, poprzez emisję obligacji i bonów skarbowych w celu zebrania nadwyżki finansowej z rynku, nie regulowanie zobowiązań podmiotów sektora publicznego to suma wszystkich zobowiązań sektora publicznego z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek, itp.zobowiązań (z lat poprzednich również). Rodzaje długu…
… niż stopa dyskonta, c) wklady z budzetu panstwa na rachunkach w banku centr. Prod.krajowy brutto w trzech ujeciach- suma wszyst, uzyskanych dochod, poniesinych wydatkow, wartosc utworzonych dobr i uslug w danym kraju.Poj. finansów - to proces gromadzenia i rozdysponowanie srodkow pienieznych na okreslone cele przez podmioty sektora publicznego i prywatnego. Potocznie finanse rozumiane sa jako zasob srodkow…
…, niecelowe, jednostronne, nie jest z góry nażucone, jeśli zapłace go to dostanę coś w zamian, jest to podatek bezpośredni.
Składka- dostaje coś w zamian, płacę za konkretny cel.
Przyczyny dla których f-ją przedsiębiorstwa państwowe w gosp. rynkowej - -przedsiębiorstwo strategiczne/ transport, energetyka, zbrojenie/; -osiągniecie wysokich zysków (ToTo Lotek, RAF. GDAŃSKA); -te dziedziny którymi sektor…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz