Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 8

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4620

Obowiązki podatnika. W przypadku zatrudniania pracowników – prowadzenie ewidencji zatrudnienia wraz z indywidualnymi kartami przychodów i przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności Wystawianie na żądanie klienta rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat licząc od końca r...

Materiały na drugi kolos z Podstaw zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Łyszczarz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2128

"• Strategia kolektywna- rodzaj współpracy między ludźmi z różnych organizacji I. Wdrażanie strategii zależy od struktury organizacji-zadania niezbędne do wprowadzenia strategii do praktyki II. Strategia musi być zinstytucjonalizowana czyli włączona do systemu norm i ról kształtujących za...

Analiza sprawozdań finansowych - Analiza wstępna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Dariusz Wędzki
 • Analiza sprawozdań finansowych
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 4879

". Analiza wstępna – prosty charakter, sformułowanie pierwszych hipotez co do sytuacji firmy. Np. możliwość zbyt wysokich kosztów – prymitywne metody, ale łatwiej ustalić czego się szuka. Kwestia branży, etapu życia jednostki, rodzaju produktu, bazy. Aminy procentowe jeśli chodzi o skutek nie...

Referat: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom poda...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Wiatrowski
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5831

...Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych mogą ponosić zarówno podatnicy (osoby fizyczne) prowadzący, jak i nieprowadzący działalność gospodarczą, jeśli popełnią któryś z wyżej wymienionych czynów zabronionych. W przypadku np. niezapłacenia w t...

Inflacja - Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3304

...Inflacja 2001-2003 To lata niewątpliwie bardzo dobrego okresu walki z inflacją. Udało się ją zahamować do bardzo dobrego poziomu. W głównej mierze za taki stan rzeczy odpowiada ograniczenie popytu wewnętrznego i praktyczna recesja gospodarcza. Mimo dużego deficytu budżetowego łatanego emisjam...

Egzamin - opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2492

...1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa: metoda wartości księgowej – Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa zawarta jest w każdym bilansie, jej ustalenie polega na zmniejszeniu aktywów o wszelkiego rodzaju zobowiązania (krotko i długookresowe). Metoda ta rzadko odzwierciedla rzeczyw...

Wykłady - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Nehring
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2142

...ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA: 1. decyzja o powstaniu przedsiębiorstwa 2. rejestracja przedsiębiorstwa 3. przedsiębiorstwo zaczyna funkcjonować Przy likwidacji należy je wyrejestrować, a przy upadłości następuje to w sposób automatyczny. Proces organizacji, zarządzania firmą: określam...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8008

...1.Budżet państwa, a fundusze celowe - Porównaj budżet państwa z funduszami celowymi: Budżet państwa - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Budżet państwa jest aktem prawnym: podstawa tworzenia budżetu - ustawa przyjmowan...

Finanse - Wykłady - podatek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 • Finanse
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 4179

...Finanse Wykład 1 Finanse: ogół zjawisk ekonomicznych związany z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych Przedmiotem nauki finansów jest ruch pieniądza: kreacja pieniądza w syste...

Struktura płaska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Kozień
 • Struktury organizacyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1477

...W strukturach płaskich ograniczona jest możliwość osobistej, bieżącej kontroli i nadzoru kierownika. Nie jest to wadą, gdyż jako substytuty tego mechanizmu koordynacji rozwiną się inne, takie jak formalizacja przebiegu procesów lub rezultatów, oraz gdy wysokie umiejętności pracowników umożl...