Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 7

Historia gospodarcza - System ekonomiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Turek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2877

...Przedsiębiorca chcąc zwiększyć utarg zmniejszył cenę towaru z 1800 zł na 1600 zł. Wylicz elastyczność cenową i oceń decyzję producenta. ... 3. Na podstawie badań ustalono, że elastyczność na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej wynosi 0,6. Przy dotychczasowej cenie biletu 1,20 auto...

Chemia test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek
 • Chemia organiczna i analityczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4683

Test posiada niektóre rozwiązania ...8. Wiązania jonowe: a) występują w cząsteczkach NaCl b) występują w cząsteczkach gazów c) tworzą pierwiastki 1 grupy i 17 grupy układu okresowego d) tworzą pierwiastki 1 grupy i 2 grupy układu okresowego. 7. W którym zbiorze znajdują się tylko

Tabela Spółek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Filip Grzegorczyk
 • Prawo handlowe
Pobrań: 2821
Wyświetleń: 7077

...16. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisuje się do: b)KRS 17. Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzą: a)sądy rejonowe gospodarcze 38. działalność bankowa: c) wymaga zezwolenia 39. Umowa sprzedaży : b) przenosi własność części składowych 40. Działalność gospodarcza z re...

Zarządzanie czasem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Zdenek Mikolas
 • Nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2660

Jak zarządzamy czasem? Upływ czasu jest poczuciem subiektywnym, przeżywanie czasu, jego wartościowanie zależy od dokonywanych przez człowieka działań, jego indywidualnych korzyści, zainteresowań, przyjemności, strat i przykrości bezpośrednio doznawanych i przeżywanych. Jeśli człowiek znajduje si...

Rachunkowść wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4116

...Model rachunkowości A=P (KW+ZB) W ujęciu dynamicznym A=KW [(Przychody – koszty + zysk nadzwyczajny – strata nadzwyczajna – Podatki) + dopłaty do kapitału – wycofany kapitał] + Zobowiązania... ...Pomiar wielkości ekonomicznej – zasada memoriału Ogólne równanie – to bilans, to co w skute...

Filozofia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 6363

Z Obrony Sokrates dowiedzieliśmy się jaki był Sokrates, na czym polegało jego życie, jak się skończyło. Podsumowanie filozofii Sokratesa: METODA SOKRATEJSKA (położnicza z gr. majeutyczna) – w jaki sposób Sokrates filozofował, sposób toczenia jego filozoficznych dysput (rozmów), sposób propagow...

Systemy społeczno-gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Czesława Pilarska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5278

Systemy społeczno – gospodarcze 1. Pojęcie systemu gospodarczego i jego elementy składowe. 2. Typy systemów gospodarczych. 3. Cechy i słabości systemów kierowanych przez państwo. 4. Systemy samoregulowane (wolny rynek). 5. Charakterystyka systemów dualnych. System – to uporządkowany z...

Historia gospodarcza-Broński

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 5439

STAROŻYTNOŚĆ Neolityczna rewolucja rolnicza – istotą tej rewolucji była umiejętność produkcji żywności w postaci białka roślinnego, trwała ok. 8-6 tys. lat p.n.e. Skutki rewolucji: - osiadły tryb życia, pierwsze miasta i osady, - wzrost liczby ludności, - społeczne podziały pracy, - nierównoś...

Psychologia-Motyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2877

Psychologia to nauka o zachowaniu i procesach kierujących tym zachowaniem Życie psychiczne (psychika ) –całokształt procesów psychicznych Procesy psychiczne – procesy regulacji stosunków jednostki z otoczeniem np.; procesy poznawcze rzeczywistości tj.: wrażenia spostrzegania , wyobraźnia , uwaga...

Geografia ekonomiczna - pytania z egzaminów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 8911
Wyświetleń: 14903

9. Wskaż i najogólniej uzasadnij państwo kojarzące się z następującymi nazwami: Socjalizm –Kuba (socjalizm- oficjalna ideologia państwa) tytoń cygarowy – Kuba (mimo globalnie niewysokiej produkcji, specjalizuje się w tytoniach cygarowych, które mają najwyższą markę na rynkach światowych) zafr...