Filozofia wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4445
Wyświetleń: 8589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia wykłady  - strona 1 Filozofia wykłady  - strona 2 Filozofia wykłady  - strona 3

Fragment notatki:Z Obrony Sokrates dowiedzieliśmy się jaki był Sokrates, na czym polegało jego życie, jak się skończyło.
Podsumowanie filozofii Sokratesa:
METODA SOKRATEJSKA (położnicza z gr. majeutyczna) – w jaki sposób Sokrates filozofował, sposób toczenia jego filozoficznych dysput (rozmów), sposób propagowania tego co on robi. Sokrates mówi, że jego matka była położna, więc on też jest położna, ale ludzkich dusz.
ETAPY METODY SOKRATEJSKIEJ:
Etap 1 – etap „zbijania”:
Chodzi o to żeby zbić, zwalczyć, zanegować czyjąś pewność siebie, że ktoś uważa, że coś wie, żeby pokazać rozmówcą, że ich wiedza jest pozorna, Sokrates chce ich przekonać, że są głupcami i przekonać ich do formuły „wiem, że nic nie wiem”. Sokrates zaczyna od tego, żeby jego rozmówca podał jakąś tezę A1, potem Sokrates mówi, że jemu się wydaję, że z tej tezy A1 wynika A2, i ta osoba zgadza się z tym lub nie. Sokrates pyta o kolejne wnioski.

Immanuel Kant, czyli… „kopernikańska rewolucja w filozofii”
Kant twierdził, że myśl którą sformułował dokonuje przełomu jak teoria Kopernika w astro nimi. Jest to myślenie przełomowe i inne niż dotychczasowe. Analogia jest tez taka, że jego myśl jest trudna do przyjęcia, w sposób daleko idący kwestionuje ona nasze intuicyjne, odruchowe wrażenia dotyczące poznania. Teoria Kopernika też była kontrowersyjna.
Życie i twórczość: 1724-1804 Królewiec (dzisiejszy Kalingrad) Okres przed krytyczny
Okres krytyczny od lat 70-tych XVIII w.
Najważniejsze dzieła okresu krytycznego:
-Krytyka czystego rozumu (1781)
-Krytyka praktycznego rozumu (1788)
-Krytyka władzy sądzenia (1793)
Dwa okresy w życiu Kanta:
a)przedkrytyczny – zanim odkrył swoja myśl, kiedy był zwykłym solidnym mieszczańsko nudnym, nie wyróżniającym się profesorem niemieckiego prowincjonalnego uniwersytetu


Filozofia 18.10.2011
Pierwsi filozofowie
VI w. p.n.e. w starożytnej Grecji
Filozofia nie jest czymś od zawsze istniejącym w ludzkiej społeczności, filozofia kiedyś pojawiła się po raz pierwszy, kiedyś jej nie było. Filozofia pojawia się w pewnym konkretnym miejscu n a ziemi i na pewno nie od razu wszędzie. Pojawia się tam gdzie swoje źródło ma kultura europejska. Filozofia będzie towarzyszyła, naznaczała kulturę europejską. Jest to błogosławieństwo i przekleństwo kultury europejskiej. To nie chodzi o obiektywną wyższość kultury europejskiej, ale o jej specyfikę, odmienność. Jakie warunki musiały być spełnione żeby w starożytnej Grecji pojawiła się filozofia?
Było to związane z bardzo ważną zmianą w kulturze starożytnej Grecji. M.in. w VI w. p.n.e. przesila się, następuje przejście od okresu archaicznego do okresu klasycznego.
Rysunek 1
Okres hellenistyczny będzie kontynuacją okresu klasycznego. Okres archaiczny i klasyczny to zapomniane początki, co było przed Europą. Jak rozróżnić okres archaiczny i klasyczny.
HAVELOCK (uczony) mówi: okres archaiczny - kultura oralna (kultura mówiona, przekazu ustnego), okres klasyczny - kultura pisma. Filozofia może, musi, pojawia się w momencie, gdy przekaz ustny jest zastąpiony, uzupełniony przekazem pisemnym. Dlaczego wtedy?
Wg Havelocka w kulturze oralnej główną rolę odgrywa tradycja, pamięć. Kultura przekazu ustnego to kultura w której z pokolenia na pokolenie poprzez zapamiętywanie przekazywane są mity, eposy. Tradycja musi być przekazana następnemu pokoleniu za pomocą pamięci. Młode pokolenie musi się nauczyć tradycji na pamięć aby jej nie utracić. Pamięć jest nośnikiem tradycji. Człowiek musi całą energię zużyć na naukę tradyc

(…)

… (jest jego słabością). Ciało to dzieło Boga, ale w pewnym stopniu jest ono stracone, zniszczone przez to co działo się w ludzkich dziejach, za życia ciała nie da się wyrwać z grzechu, nie wolno mu ufać, trzeba się w stosunku do niego dystansować. Dzieło O PAŃSTWIE BOŻYM Augustyna - arena dziejów to zmaganie się dwóch państw, Państwa Bożego, które jest podporządkowane Jezusowi/Bogu, a Państwem Ziemskim, które jest pod władzą księcia tego świata, Szatana. Bóg ma przewagę, ale dopóki świat się nie skończy ta walka będzie trwała.
Czy Państwo Boże jest utożsamione z Kościołem? Augustyn jest myślicielem subtelnym i zdaje sobie sprawę z tego, że granicę Kościoła i Państwa są sobie bliskie, ale nie są tożsame. A ludzie grzeszni w Kościele, którzy nie będą przynależeli do Państwa Bożego oraz są ludzie dobrzy poza Kościołem…
… ją samodzielnie opracować, dostaniemy tekst. 13.12.2011
Różnice pomiędzy greckim, a judeo-chrześcijańskim obrazem świata.
GRECKI
JUDEO-CHRZECIJAŃSKI
1.świat jest (od)wieczny (świat jest bez początku i końca)
1.świat jest stworzony (ma początek i będzie miał koniec)
2.wielu bogów (politeizm)
2.jeden Bóg (monoteizm) (Jahwe - jeden Bóg, ale u chrześcijan 1 Bóg w 3 Osobach, więc niektórzy twierdzą, że to pośrednie między politeizmem i monoteizmem, ale my musimy twierdzić, że jest to ścisły monoteizm)
3.boża IMMANENCJA - bogowie elementem świata
(Bogowie są elementami świata, świat jest kołem zeo/arche (dynamizmem życia), więc świat sam w sobie jest boski)
3. Boża TRANSCENDENCJA - Bóg jest ponad światem
(Bóg nie istnieje w świecie, ale ponad nim, Bóg - Stwórca, tworzy, bo chce)
4.dzieje (czas) mają charakter kolisty…

25.10.2011
Z ostatniego wykładu, przeczytać na egzamin:
„Zarys filozofii” aut. Adam Węgrzecki wyd. UEK
1 rozdział - „Pojęcie filozofii” str. 13-31 (z tego będą też pytania)
1.TALES => woda
2.ANAKSYMANDER => bezkres (apeiron)
3.ANAKSYMENES => powietrze
Ad. 1 TALES => woda
Tam gdzie woda pojawiają sie kształty, wielobarwność.
Ad. 2 ANAKSYMANDER => bezkres (apeiron)
Najprawdopodobniej uczeń Tales…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz