Zarządzanie czasem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie czasem - strona 1 Zarządzanie czasem - strona 2 Zarządzanie czasem - strona 3

Fragment notatki:


Jak zarządzamy czasem?
Upływ czasu jest poczuciem subiektywnym, przeżywanie czasu, jego wartościowanie zależy od dokonywanych przez człowieka działań, jego indywidualnych korzyści, zainteresowań, przyjemności, strat i przykrości bezpośrednio doznawanych i przeżywanych. Jeśli człowiek znajduje się w trudnej sytuacji (np. zagrożenia), jeśli wykonuje czynności (prace) nudne, uciążliwe, bez emocjonalnego zaangażowania, wówczas odbiciem w jego świadomości jest wydłużanie się czasu trwania takiej sytuacji czy wykonywania takich czynności. Jeśli zaś jego sytuacja jest ciekawa i przyjemna, jeśli swoje działanie (pracę) wypełnia angażującymi go treściami, wówczas odczuwa on szybciej upływający czas, ma wrażenie jego przyspieszonego przemijania.
Zalety planowania w osobistym zarządzaniu czasem:
- Lepsze i szybsze osiąganie celów zawodowych i prywatnych
- Realistyczna ocena celów w aspekcie niewielkiej ilości czasu
- Oszczędzanie czasu i uzyskiwanie go na rzeczywiście ważne zadania i cele
- Orientacja we wszystkich projektach, zadaniach i czynnościach pod względem czasu (co, kiedy i w jakim czasie jest do zrobienia?)
- Lepsza ocena upływu czasu i świadomość potrzebnego czasu
- Koncentracja na rzeczywiście ważnych zadaniach i zapewnienie ich wykonania
- Unaocznienie bardziej i mniej ważnych czynności oraz zadań, które mogą być oddelegowane innym osobom
- Realistyczne wyznaczanie i dotrzymywanie terminów, określanie potrzebnego czasu
- Rezerwy czasu na rzeczy nieprzewidziane
- Czas do dowolnej dyspozycji w ciągu dnia
- Wstępna strukturyzacja i dzięki temu racjonalniejsze wykorzystanie przebiegu dnia
- Szybsze załatwianie spraw przez grupowanie zadań w bloki
- Unikanie pustych przebiegów czasowych u siebie i u innych (pracownicy)


(…)

… nie jest w stanie w pełni skupić się na jednym zadaniu przez dłuższy czas, więc wplecenie do niego przerw na kawę, spacer jest wskazane.
- Wykonywanie zbyt wielu czynności
Zasada Pareto mówi, że zaledwie 20% czynności które wykonujemy, wpływa na 80% rezultatów które otrzymujemy. Osoba świadoma, zmierzająca do jak najlepszego zarządzania czasem powinna nauczyć się rozpoznawać istotne czynności i eliminować…
… zwalniani. Nikt nie chce płacić za pracę osobom, które faktycznie nie pracują. Ważnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć jest - co się dzieje w firmach, że aż 30% pracowników osiąga taki skrajny stan? Prawdopodobnie wynika to z fatalnego stanu współpracy, komunikacji i zarządzania, który pozbawia ludzi naturalnej energii i możliwości sensownej pracy.
5. Zasada Pareto 80/20
Vilfred Pareto (żyjący…
… pracowników firmy (z wyjątkiem tych jednoosobowych). W społeczności tej spotykamy się, jak wszędzie, z pewnym schematem: podziałem na rządzących i rządzonych, na panujących (pracodawców) i zdominowanych (pracowników).
Rys.3 Zasada Pareto
Reguła Pareto jest to prawidłowość określana również mianem "reguła 20-80", zgodnie z którą w zbiorowości niejednorodnej (różnorodnej) 20% elementów tej zbiorowości…
…, wyuczenie się postaw asertywnych, jak i umiejętności komunikacji interpersonalnej ze współpracownikami, otoczeniem firmy.
Siedem nawyków skutecznego działania
- Proaktywność
Motorem działania ludzi proaktywnych są uczucia, okoliczności, warunki, środowisko. Jednostki proaktywne kierują się dokładnie przemyślanymi, wybranymi i wewnętrznymi wartościami.
- Zaczynanie z wizją końca
Wszystko tworzy się dwa razy…
…. Punkt najwyższej sprawności osiągany jest przed południem, kiedy żołądek, trzustka, śledziona i serce aktywnie pracują. Ten poziom jest już później w ciągu dnia o wiele niższy. Jest to najlepszy czas na zadania typu A. Po obiedzie, kiedy aktywne jest jelito cienkie, występuje znaczne obniżenie sprawności.. Spadek energii po posiłku najlepszy jest na zadania typu C. Szczyt późnym popołudniem…
…. A rezultaty? Kontrola nad swoim życiem, drobne kryzysy, równomierny rozwój osobisty na różnych płaszczyznach, widoczne i pożądane rezultaty.
C - nieważne i pilne - to wybiórcze angażowanie się w to lub owo. Rezultatem jest: brak systematycznego planowania, wyznaczania celów, chaotyczne wybory i decyzje, krótkowzroczność, zarządzanie kryzysami, charakter kameleona, płytkie lub zniszczone związki.
D - nieważne…
… o „ostrzeniu piły” czyli relaksie.
Bardzo przydatną do doskonalenia zarządzania sobą i zespołami może być prakseologia. Prakseologia jest nauką, której podstawowy problem można wyrazić pytaniem: jak należy działać, by działać najsprawniej? Jej zadaniem jest zdobywanie i uzasadnianie wskazań dotyczących tego, co trzeba czynić, co dobrze jest czynić lub co wystarczy czynić w określonych okolicznościach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz