Planowanie potrzeb personalnych - Rekrutacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie potrzeb personalnych - Rekrutacja - strona 1 Planowanie potrzeb personalnych - Rekrutacja - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie potrzeb personalnych
Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym jest określenie kwalifikacji i wzorców zachowań, którymi powinien wykazywać się personel przedsiębiorstwa w określonym momencie w przyszłości, aby móc wykonać przewidywane czynności i zadania. Planowanie w zakresie szerokim obejmuje następujące plany (zadania) cząstkowe:
planowanie potrzeb personalnych,
planowanie rekrutacji i redukcji personelu,
planowanie rozwoju potencjału pracy,
planowanie systemów wynagradzania za pracę,
planowanie warunków i stosunków pracy,
planowanie kosztów pracy.
Planowanie w zakresie wąskim obejmuje trzy obszary działania:
- planowanie potrzeb personalnych (PP), czyli popytu przedsiębiorstwa na pracowników;
- planowanie podaży personelu na wewnętrznym rynku pracy, czyli tzw. wyposażenia personalnego (WP);
- planowanie obsad personalnych (OP). Informacje te mają charakter:
ilościowy - jaka liczba pracowników będzie potrzebnych do realizacji celów wynikających z misji i planów strategicznych firmy, jakościowy - jaki może być profil kandydatów z punktu widzenia zmieniających się w czasie wymagań stawianych przez stanowiska czy konieczności tworzenia nowych stanowisk itp. Określenie zapotrzebowania na pracowników ma wpływ na to, który z zabiegów w zakresie zarządzania personelem będzie dominował w okresie planistycznym w przedsiębiorstwie: - zmniejszenie zatrudnienia,
rekrutacja i dobór przy przewidywanych niedoborach pracowników i konieczności pozyskania kandydatów głównie na zewnętrznym rynku pracy,
szkolenie własnych pracowników przy przewidywanych możliwościach obsadzenia stanowisk własnymi pracownikami.
Podstawowym instrumentem służącym do realizacji tego celu jest analiza pracy.
Liczbę robotników zatrudnionych w pracach normowanych ustala się odrębnie dla każdej kategorii zawodowej, z uwzględnieniem różnic w poziomie kwalifikacji w ramach zawodu, według następującego wzoru:
Określenie zapotrzebowania na pracowników ma wpływ na to, który z zabiegów w zakresie zarządzania personelem będzie dominował w okresie planistycznym w przedsiębiorstwie: - zmniejszenie zatrudnienia,
rekrutacja i dobór przy przewidywanych niedoborach pracowników i konieczności pozyskania kandydatów głównie na zewnętrznym rynku pracy,
szkolenie własnych pracowników przy przewidywanych możliwościach obsadzenia stanowisk własnymi pracownikami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz