Historia gospodarcza-Broński

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4732
Wyświetleń: 8316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia gospodarcza-Broński - strona 1 Historia gospodarcza-Broński - strona 2 Historia gospodarcza-Broński - strona 3

Fragment notatki:


STAROŻYTNOŚĆ
Neolityczna rewolucja rolnicza – istotą tej rewolucji była umiejętność produkcji żywności w postaci białka roślinnego, trwała ok. 8-6 tys. lat p.n.e. Skutki rewolucji:
- osiadły tryb życia, pierwsze miasta i osady,
- wzrost liczby ludności,
- społeczne podziały pracy,
- nierówność majątkowa,
- pierwsze konflikty wywołujące wojny,
- zmiana roli mężczyzny.
Schemat funkcjonowania gospodarek starożytnych jest podobny.

Mezopotamia
Ok. 3,5 tys. lat p.n.e. powstają pierwsze osady w dorzeczach Tygrysu i Eufratu. Rolnictwo odgrywa decydująca rolę w państwie, budowane są kanały nawadniające, rozwija się również rzemiosło i handel. Miasta są różnej wielkości....
Wprowadzano plany 5-letnie ale wyznaczały one tylko pewne priorytety,
linie rozwoju gospodarki, poprzez ulgi, dotacje i wspieranie tych,
którzy te linie rozwijają. Rozwijały się różne gałęzie przemysłu od
bawełnianego do motoryzacyjnego, występowało zjawisko urbanizacji.
Brakowało rąk do pracy, widać było wyraźną poprawę sytuacji życia
społeczeństwa, to dzięki pracowitości i dyscyplinie pracowników
Japonia odniosła taki sukces.
Kryzys lat 70. spowodował ograniczenie rozwoju kraju, jednak
Japończycy szybko uporali się z kryzysem wywołanym wzrostem cen ropy
naftowej.
W latach 90. nastąpiło znaczne załamanie, był to najgorszy okres w
powojennym rozwoju, nazywany był straconą dekadą, zła sytuacja
spowodowana była przede wszystkim bańką spekulacyjną na rynku
nieruchomości. Banki i inne instytucje finansowe bankrutowały,
ograniczono zakupy, rząd próbował asygnować coraz to większe kwoty na
prace publiczne, ale były one nieefektywnie wykorzystywane,
interwencjonizm się nie sprawdził, pojawiały się problemy społeczne.

Możliwe pytania:
Opisowe: problemy gospodarki amerykańskiej po II wojnie światowej....


Periodyzacja - podział dziejów na mniejsze okresy:
a) Praktyczna:
1) Starożytność do V w. (476r. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego)
2) Średniowiecze do 1492r. - odkrycie Ameryki; 1453r. - upadek Konstantynopola
3) Czasy nowożytne do 1945r. - koniec II wojny światowej
4) Czasy współczesne
b) Chrześcijańska:
1) Przed naszą erą
2) Naszej ery
c) Marksistowska:
1) Wspólnota pierwotna
2) Niewolnictwo
3) Feudalizm
4) Kapitalizm
5) Socjalizm
6) Komunizm
STAROŻYTNOŚĆ
Neolityczna rewolucja rolnicza - istotą tej rewolucji była umiejętność produkcji żywności w postaci białka roślinnego, trwała ok. 8-6 tys. lat p.n.e. Skutki rewolucji:
- osiadły tryb życia, pierwsze miasta i osady,
- wzrost liczby ludności,
- społeczne podziały pracy,
- nierówność majątkowa,
- pierwsze konflikty wywołujące wojny,
- zmiana roli mężczyzny.
Schemat funkcjonowania gospodarek starożytnych jest podobny.
Mezopotamia
Ok. 3,5 tys. lat p.n.e. powstają pierwsze osady w dorzeczach Tygrysu i Eufratu. Rolnictwo odgrywa decydująca rolę w państwie, budowane są kanały nawadniające, rozwija się również rzemiosło i handel. Miasta są różnej wielkości.
Egipt
Rolnictwo odgrywa decydująca rolę w państwie, rozwija się również rzemiosło i handel. Realnie Egiptem rządzi kasta kapłańska a nie faraonowie, to oni stworzyli system norm, który pozwolił rządzić
Egiptem. Piramida to forma oddawania czci faraonowi i bogom. Budowa piramid umożliwiała organizowanie robót publicznych. Podstawą państwa była rodzina, więc państwo nie wtrącało się w życie rodzinne. Egipt
był spichlerzem świata, źródłem żywności, był bogatym, państwem, prowadził szeroki handel. W VI w. p.n.e. rozwija się nowa potęga - Imperium

(…)

… dominowało
rolnictwo.
Skutki wielkich odkryć geograficznych dla poszczególnych krajów:
Portugalia
Na rozwój Portugalii wpłynęło przede wszystkim jej nadmorskie
położenie. Wraz z Hiszpanią podzieliła wpływy na świecie. Portugalia
była za małym państwem aby zbudować długotrwałe mocarstwo, lecz nawet
jak na takie małe państwo osiągnęła wiele. Pod koniec XVI w.
Portugalię wciągnięto do Hiszpanii.
Hiszpania…
…, po to aby przetrwać. Poddaństwo
mogło być: osobiste, sądowe i gruntowe. Chłop nie mógł opuścić ziemi,
musiał kupować potrzebne mu produkty, podlegał panu w wymiarze sądowym
oraz istniała renta feudalna z tytułu uprawy ziemi, mogła być ona
wypłacana w naturze (część plonów), odrobkowa (chłop pracował w części
feudala) i czynszowa(chłop płacił określony czynsz).
Rewolucja w rolnictwie: przejście do trójpolówki…
…. 2000 lat p.n.e. Region ten dobrze rozwijał się do ok. 1200 lat p.n.e.
Wieki ciemne: zaczęły się osiedlać plemiona Dorów znad Dunaju, nastąpiła zapaść kulturalna ok. 1200-1100 lat p.n.e. W tym okresie powstawały miasta na skutek połączenia się kilku wsi. Tworzyły się miasta-państwa (polis).
Rolnictwo w Grecji rozwijało się bardzo słabo ponieważ było tam mało ziemi uprawnej. Hodowano więc drzewa…
…, wyroby złotnicze, ze szkła i pereł.
Importowano natomiast niewolników, pachnidła, a także korzenie z
krajów takich jak Persja, Egipt, Indie i Chiny. Natomiast z Europy
importowano pospolite wyroby żywnościowe tj. ryby, zboże a także
futra, bursztyn i skóry. Bizancjum miało szerokie kontakty handlowe
również z krajami barbarzyńskimi oraz z dalekim wschodem. Drogie
artykuły spożywcze importowano…
…, sprowadzano tkaniny,
przyprawy, kamienie szlachetne. Europejczycy mieli niewiele do
zaoferowania wschodowi, eksportowano tam głównie drewno, miedź,
bursztyn oraz wino. Europa mniej eksportowała niż importowała.
Najlepiej rozwijało się południe i wschód Europy. Ren i Dunaj
stanowili ważną drogę komunikacyjną. W XI w. nastąpił rozwój handlu w
Europie Zachodniej. Cennym produktem było sukno, którym Europa…
…, a w 1970r. już 52 osoby. Wystąpiło zjawisko
koncentracji produkcji i specjalizacja farm.
Pod koniec lat 60. słabnie pozycja USA, pojawiły się niebezpieczne
symptomy jak spadek inwestycji i ograniczenie konsumpcji. Chciano
wprowadzić poglądy monetarystów - kontrolowana podaż pieniądza nie
przynosiła spodziewanych efektów.
Początek lat 70. to zjawisko stagflacji a później i slumpflacji,
spowodowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz